Ungdomsdiakonisatsning i Borg

Ungdommer er viktige. De er viktige her og nå og og de er viktige for framtida. Ungdommer ER framtida. Det er annerledes å være ung i dag enn for 20 år siden, og de unge selv sier at de opplever stress og press i hverdagen.  Kirken er til for alle og vi må gjøre det vi kan for at de unge skal få oppleve trygghet, fellesskap, glede og håp på vei inn i voksenlivet.

Ungdomsdiakonisatsning i Borg

Hva har vi, og hva vet vi?

Vi har gjennom diakoniundersøkelsen fått bedre innsikt i hva slags diakonale tiltak som finnes i Dnk i Borg. Rapporten for 2022 viser at det er rundt 40 ulike tiltak/type aktiviteter som tilbys for aldersgruppen 12-19 år i Borg. Det er på samme nivå som i 2021. Ingen økning, men svært positivt at det ikke har vært noen nedgang i tilbudet. Av eksisterende tilbud finner vi åpen kirke for ungdom, fritidsklubber, kor, leirvirksomhet, familiemiddager, fredagsvaffel, taco-kvelder, gatefotball, ledertrening, leksehjelp, konserter, temakvelder, SoMe-arbeid, jentegruppe, snaptjeneste, samtaletilbud etc. Listen er lang over gode tiltak. Alt i den hensikt å vise omsorg, skape gode og trygge møteplasser og hindre utenforskap. 

Det er ikke alltid like enkelt å ta det første steget for å finne en god samtalepartner, spesielt ikke når man er ungdom. Man ønsker ikke skille seg ut og vise sine svakheter. Enkelte steder i bispedømmet er diakoner inne på skolene og har samtaler med elever som ønsker det. I Halden er diakonene også inne på helsestasjon for ungdom. Gjennom samarbeid med kommunen, har de fått et eget rom på helsestasjonen hvor de gjennomfører samtaler. På Strømmen har diakonene fått til en avtale med Strømmen storsenter. Diakonene er synlig til stede på senteret flere dager i uken og snakker med ungdom som ønsker kontakt.  Ungdata undersøkelsen viser at det er et økende behov også i de yngre generasjonene og blant ungdommer, for et godt samtaletilbud, for et sted og samles og for møte med trygge voksne som har tid.

Til tross for at ungdommer sier de ønsker et sted å være, viser det seg imidlertid at det blir vanskeligere og vanskeligere å samle unge til jevnlige aktiviteter og treffpunkt. I ungdataundersøkelsen for 2022 fremkommer det at det er en markant nedgang i andelen unge som er med på organiserte aktiviteter. I løpet av de siste 4-5 årene, har antall elever på ungdomstrinnet som er med på organiserte aktiviteter blitt redusert med 7-8 pp (på landsbasis). Nedgangen gjelder både for idrett, religiøse aktiviteter og kulturaktiviteter. Jo høyere opp på ungdomstrinnet og i videregående skole man kommer, jo flere er det som faller fra i organiserte fritidsaktiviteter. Koronapandemien førte naturlig nok til en stor nedgang, men et lite lyspunkt er at undersøkelsen viser at frafallet ikke har vært vedvarende for deltakelse i religiøse foreninger i motsetning til hva idrettsforeningene har opplevd. Det forteller oss at vi ikke trenger å starte med helt blanke ark, men at det er ungdommer som søker til kirken og ønsker å være en del av fellesskapet vi kan tilby.

Borg bispedømmeråd vedtok i 2020 i strategiplan for samfunn og diakoni en ungdomsdiakonisatsning i bispedømmet. Siden den gang har vi fått ny biskop, som helt konkret er blitt utfordret av ungdomsrådet, til å være ungdommens biskop. Dette er en utfordring biskopen tar på alvor. Den diakonale betjeningen har også økt siden vedtaket ble gjort, og det er ansatt flere diakoner/diakonimedarbeidere med støtte fra Borg bdr, som i hovedsak skal rette sitt arbeid inn mot ungdom. 

Se, lytte, våge, møte

Det vil være viktig for oss i denne satsingen å lytte til ungdommene og være lydhøre for deres ønsker og behov, samt stille spørsmål om hva de selv kan og vil bidra med. Det er viktig at ungdommene selv får et eierskap til aktiviteter og tilbud som kirken kommer med, for at de skal benytte seg av dem. Vi må våge å gi de plass og vi må våge å gå ut å møte de unge på deres arenaer der de er.

Mål for satsningen

Det er utarbeidet fire mål som skal vise vei for det videre arbeidet framover:

1.      Flere ungdommer deltar i kirkens diakonale arbeid og demokrati
2.       Flere ungdommer opplever at kirken bryr seg om dem   
3.       Flere ungdommer opplever fellesskap og tilhørighet på kirkelige møteplasser  
4.       Flere ungdommer opplever å ha en god relasjon med en voksen som har tid  

Målene er utarbeidet i samarbeid med Borg arbeidsgiverforum, en nedsatt tverrfaglig referansegruppe, proster og sekretariatet sammen med biskop.

Som rapporten viser, skjer det allerede mye godt ungdomsarbeid i menighetene, og denne satsningen skal ikke nødvendigvis bidra til oppstart av mange nye aktiviteter og tilbud, men like mye handle om en dreining av allerede eksisterende arbeid. Dreiningen vil da være å få det diakonale perspektivet opp og fram og inn som en naturlig del av tilbudet til de unge i Borg.

Framover skal det gjennomføres samlinger i enkelte prostier, for ytterligere forankring og spissing av konkrete tiltak regionalt i ungdomsdiakonisatsningen. Det vil være et sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid både på bispedømmenivå og ute i menighetene. Vi trenger hverandres kunnskap og erfaring for å møte de unge på best mulig måte. Sammen skal vi få til et ungdomsløft i Borg!

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"