Planlegging av allehelgen 2022

Den årlige markeringen av allehelgen nærmer seg, og mange er allerede i gang med planleggingen. I år er allehelgen 5.-6.november. I fjor ble det holdt mange åpne kirker, minnegudstjenester, konserter og arrangementer i det offentlige rom. Vi håper å kunne nå enda bredere ut i år. Her er tips og råd til årets markering. Siden oppdateres fortløpende fram til allehelgen.

Planlegging av allehelgen 2022

I fjor ble allehelgen en flott markering og god synliggjøring av kirken som sted for sorg og kirkens støtte i sorg. Mange steder holdt kapell/kirke ved siden av kirkegård åpent. Flere steder delte man også ut lys på kjøpesenter, togstasjon eller på kirkegården i dagene før og i selve allehelgenshelga. Responsen har vært utelukkende positiv, både fra de som gir bort lys og de som mottar. Les her om erfaringer fra allehelgen 2021: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/aktuelt1/allehelgen%2020212/  

Vi ser at felles innsats og felles mål gir resultater. Mål for årets kampanje: 

  1. Gjøre kirken kjent i det offentlige rom 
  2. Flere åpne kirker
  3. Gjøre kirkens samtaletilbud kjent 
  4. Oktober som sorg-måned for å synliggjøre kirkens sorgarbeid 

Kom i gang med planleggingen- sammen i stab! 
Det er mange ressurser dere kan bruke rundt allehelgen og flere vil komme på ressursbanken. Det første vi vil anbefale er å sette i gang planleggingen, flere av dere melder at dere er i gang. Se sjekkliste for planlegging nederst i artikkelen. Om dere er tydelige på hva dere vil gjøre, og hvorfor dere vil gjøre det blir kommunikasjonsarbeidet lettere- da er kirkens budskap tydelig både i pressemelding, kronikker, invitasjoner, brosjyrer og i poster på sosiale medier. Dere kan finne mye støtte i dette arbeidet ferdig laget på Ressursbanken- men dere må knytte det til det lokale arbeidet akkurat der dere er. 

Kirkerådet kommer med to webinar for tips og inspirasjon til allehelgen: 15. september og 13. oktober. Følg med i kalenderen på kirken.no for påmelding og deltagelse. 

Kirkens sorgarbeid betyr mye for mange 
Som kirke er vi midt i sorgen med folk som mister nære og kjære, vi har stor kompetanse i mange yrkesgrupper, og vi gir sorgen og savnet verdige rammer gjennom musikk, rom og riter. Dette arbeidet er viktig for kirkens medlemmer, hele 8 av ti medlemmer mener at kirkens sorgarbeid er samfunnsnyttig. Sorgarbeidet kommer på topp av listen over kirkens samfunnsnyttige arbeid. Det å fortelle om alt sorgarbeidet som gjøres i lokalkirken kan gi flere mulighet til å få hjelp og støtte i sitt sorgarbeid. 

Gjør kirkens samtaletilbud kjent 
Ikke alle er klar over at kirken har samtaletilbud utover det som handler om sorg. Møte med mennesker i det offentlige rom i forbindelse med allehelgen og lysutdeling, er en glimrende mulighet til å fortelle om kirkens samtaletilbud utover sorgtilbudet. Undersøkelser (SSB; livskvalitetsundersøkelse, ungdataundersøkelser) viser at antall mennesker i dagens samfunn som opplever ensomhet og utenforskap øker og at mange uttrykker et behov for å ha noen å snakke med. Det er ikke alltid like enkelt å ta det første steget for å finne en god samtalepartner. Informer om at kirken både ønsker, vil og kan være en god samtalepartner i menneskers liv, og ikke minst at dette er gratis. 

Annonsering av tilbudet deres allehelgen 
Det blir felles annonsering fra Kirkerådet i sosiale medier om allehelgen i uke 43-44.  Det er ikke midler til betalte artikler i år, men med erfaringene fra ifjor så vi at dette var stoff som media var interessert i. Bruk artiklene fra ifjor som inspirasjon til innsalg i lokalavisen deres. Karianne på bispedømmekontoret eller prostikontakt kommunikasjon kan også hjelpe til. Bare spør:) Bruk også gjerne utkast kronikk eller pressemeldinger nederst i artikkelen i menighetsbladet. Her er lenke til artikkelen som ble brukt i fjor: https://www.rb.no/vis/annonse/borg_bispedomme_allehelgen/

Fem viktige og gode ressurser til ulike målgrupper knyttet til kirkens tilbud rundt Allehelgen: 

1. Åpne kirker
Åpne kirker gir folk mulighet til å tenne lys og minnes sine kjære. Budskapene i materiellet som er tilgjengelig på ressursbanken er rom for bønn, rom for savn, rom for håp og rom for å minnes. Det finnes plakater, bilder til trykksaker og sosiale medier med oppdaterte datoer her i Ressursbanken. Her er også maler for plakater til gatebukk, strandflagg, rull-opp og mal for T-skjorter. Alle fellesråd i Borg har fått plakater og beach-flagg i 2020 og 2021. Lenke til ressursbanken: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/allehelgen/

Husk også å legge inn åpen kirker i www.skjerikirken.no. Dere kan også legge inn at dere har åpen kirke på sosiale medier og legge det i kalender på nettsiden. Funksjonaliteten i Skjerikirken er nå endret, arrangmenter lagt inn i Medarbeideren vises automatisk i skjerikirken dersom man krysser av for det i Medarbeideren.

Se også retningslinjer verter åpen kirke!

20191031_101113.jpg

2. Tenn lys- lysutdeling i offentlig rom 
Allehelgen 2021 ble svært vellykket. Det ble delt ut 6000 lys på 29 ulike steder rundt i lokalsamfunnene. Det ble mange gode samtaler med folk om sorg på flere kjøpesentre og andre offentlige steder i syv av våre prostier. Målet med kampanjen var å skape gode menneskemøter utenfor kirkerommet, være synlig kirke i det offentlige rom og snakke om sorg, savn og trøst. Det var også et mål å invitere folk til et neste møte i kirken- enten til åpen kirke eller invitasjon til konsert eller minnestund. Alle som delte ut lys delte også ut invitasjon eller brosjyre om kirkens tilbud til allehelgen eller førstehjelp ved sorg. I år ønsker vi også å nå ut med informasjon om kirkens samtaletilbud utover sorgtilbudene. Se artikkel fra Romerike Blad om samtaletilbudet tid for samtale: https://www.rb.no/hvem-har-tid-for-samtale-nar-livet-blir-utfordrende/o/5-43-1535733 og https://tidforsamtale.no/  

Se sjekkliste for lysutdeling og utkast pressemelding nederst i artikkelen. Les mer om hvordan de praktiske erfaringene var og se filmer fra Torvbyen og nyhetsinnslag på NRK Østfold: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/aktuelt1/lysutdeling%20i%20borg/ 

NB! Bestilling lysark og lysesker. Vi har både lysark og lysesker til utdeling. Både lysark og lysesker blir distribuert fra bispedømmekontoret og ut til prostesetene fra uke 42. Frist for bestilling er 29.september. Bestill antall din menighet ønsker her: https://response.questback.com/dennorskekirke/t8pbv7hbja
Lysark er enkle ark som tres utenpå lyset, lysesker er små avlange esker som lyset legges inn i. 

3. Førstehjelp ved sorg
Kommunikasjon til dem som ønsker å støtte andre som er i sorg. Kirkens hjelp til dem som vil hjelpe. Kampanjen inneholder tips for dem som er pårørende eller kjenning av en sørgende, og den gir tips til hvordan man kan gå fram for å hjelpe. Målgruppen for kampanjen er først og fremst medlemmer i den gule og røde gruppen. I format er kampanjen, i år som i fjor, poster man kan dele på sosiale medier, det er plakater man kan henge opp og det er foldere man kan dele ut. Se mer her https://kirken.no/sorg. Materiellet er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk, du finner alt i ressursbanken https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2018_temp/forstehjelp-ved-sorg/#na .

animation1.gif

4. Gjør kirkens sorgtilbud kjent 
Kirken gir både støtte til dem som er i sorg, informasjon til dem som vil støtte andre som er sorg og har mye kompetanse om sorg. Dette vil vi synliggjøre gjennom artikler på nettsiden som menigheter kan kopiere over til sine nettsider (de som har Episerver) og dele i sosiale medier. Vi har laget artikler om den vanskelige Corona-sorgen, presten/diakonen som sjelesørger og kirkens tilbud om ulike sorggrupper (enkemenn og besteforeldre). Se også disse artiklene fra Hamar (https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Hamar/nyheter/%C3%A5pner-kirker-for-sorg/ som inspirasjon. Tips oss gjerne om dere har artikler som kan kopieres og gjenbrukes! Akkurat som vi har gjort for konfirmasjon og dåp har vi også en bruksanvisning for hvordan dere kan fikse nettsiden slik at de som søker på ord som sorg og trøst finner deres nettsider (søkeordoptimalisering):  Oppskrift_søkeord_sorg_Borg_bispedømme_EpiServer_oktober_2021.pdf

Informer om og inviter til sorggrupper dere allerede har i menigheten via menighetsblad, reportasjer i lokalavis og nettsider. Du kan se eksempler på invitasjoner, pressemeldinger og kronikker og laste dem ned helt nederst i denne artikkelen: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/førstehjelp%20ved%20sorg/

Nytt i 2022 er fokus på oktober som sorgmåned. Her vil det komme grafisk materiell på ressursbanken om litt. Det er Bjørgvin bispedømme som har hatt gode erfaringer med oktober som sorgmåned for å få økt oppmerksomhet og fokus på kirkens sorgarbeid. Se her for tips: https://kyrkja.no/bjorgvin/sorg viser forslag på tilbudte aktiviteter i oktober. Også Bergen domkirke har inspirasjon til oktober som sorgmåned: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/menigheter/bergen-domkirke-menighet/Nyheter/sorgm%C3%A5ned%20-%20oktober/  

5. Gjør lokalkirkens tilbud allehelgen  kjent
Mange menigheter inviterer de som har mistet noen i løpet av året til å komme til kirke eller kirkegård allehelgen. Flere steder arrangeres det minnekonserter og gudstjenester. På design.kirken.no finner dere nå fine maler som er enkle å bruke til enkle brosjyrer, flyere eller plakater. Det er veldig enkelt å få bruker til tjenesten om du ikke har det fra før. Her ligger også nye bilder:  https://design.kirken.no/d/cNwAn4J9CP7i/trykksaker#/trykksaker-til-utdeling/a5-brosjyre-fire-sider-1/oversikt-over-brosjyretypene.

Kirkelige medarbeidere på bispedømmekontor eller i sokn kan skrive kronikk om sorg som sendes inn til medier og deles på kirkens hjemmesider. Se eksempel biskopens kronikk i fjor og diakon Hilde Bergly i Østre Romerikes leserinnlegg som er vedlagt.  

Forslag til budskap:
Du er ikke alene. 
Du er omgitt av mennesker og Gud i din sorg. 
På kirkegården ser vi ikke bare de vakre lysene, vi ser også livets skjørhet og får ta del i håpet om et evig liv. Denne helgen settes våre liv i en større sammenheng.  
 

Tips til bruk av sosiale medier:

Facebook og instagram: Vi oppfordrer til å lage en enkel plan for publisering, Førstehjelp ved sorg kan publiseres i uke 41 og 42 (Det er laget bilder med bevegelse (gif) og tekster til  hver dag), i uke 43 oppfordrer vi menigheter/fellesråd til å publisere bilder og videoer av lokalkirkens sorgarbeid (presten som tilbyr sjelesorg, diakonen som har sorggrupper, den frivillige som går tur, kirkegårdsarbeideren som forteller om arbeidet på kirkegården). I uke 44 fram mot Allehelgen kan man publisere Rom for kampanjen og invitere folk til åpne kirker og andre arrangementer. Vi bruker emneknaggen #førstehjelpvedsorg #tennlys og #duerikkealene. 
Eksempel på publiseringsplan, bilder og filmer til sosiale medier om Åpen kirke finner du her: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/allehelgen/#na 
 
Instagram 
Tema kirkegård og graver hele uken før allehelgen. 
Del bilder og nyheter fra menigheten/staben som speiler alt som skjer før og under allehelgen. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"