Kommunikasjonsløftet i Borg- Viktig satsing på kommunikasjon i lokalkirken

Med bakgrunn i strategimålene og kommunikasjonsstrategien til Den norske kirke i Borg har Borg bispedømmeråd vedtatt støtte til kommunikasjons-satsning i lokalkirken. Målene er å øke kapasitet, kompetanse og øke oppslutning til gudstjenester og trosopplæring i lokalkirken.

Kommunikasjonsløftet i Borg- Viktig satsing på kommunikasjon i lokalkirken

Kommunikasjonsløftet innebærer prioritering og allokering av ressurser for å styrke kompetanse og kapasitet i lokalkirken i Den norske kirke i Borg på tvers av arbeidsgiverlinjene. Bispedømmerådet gjorde i sitt møte 18.9.19 vedtak (se vedlegg med saksfremlegg og vedtak) om å sette av 1,2 millioner kroner til å jobbe mot følgende mål:

  1. Øke kapasitet i kommunikasjonsarbeidet i lokalkirken i Borg
  2. Øke oppslutning om gudstjenester
  3. Øke oppslutning om dåp
  4. Øke medlemmenes glede over å tilhøre Den norske kirke med 10 %.
  5. Bidra til at kommunikasjon blir anerkjent som fag og at fagfolk er ressurseffektiv bruk av lønnsmidler for å øke oppslutning og bedre omdømmet til Den norske kirke.

Det er utviklet en prosjektoversikt med en rekke tiltak vi nå er i gang med å gjennomføre, se vedlegg. Nederst på siden finner du også utkast til årshjul som du kan laste ned og oppdatere/bruke i lokalt arbeid.

Borg arbeidsgiverforum er styringsgruppe for Kommunikasjonsløftet. Det er et premiss at prosessen med å utvide kapasitet i kommunikasjonsarbeidet skal foregå lokalt i samarbeid med prost og kirkeverge. Det er et mål at fire av prostiene har økt kapasitet på plass innen 1.april 2020. Tanken er at en kommunikasjonskapasitet på prostinivå vil kunne betjene flere fellesråd og menighetsråd.

Borg bispedømmeråd kan bistå årlig med kr 100 000,- til kapasitet i 3 år, kun det første året er foreløpig vedtatt fordi bispedømmerådets budsjett er basert på årlige tildelinger fra statsbudsjettet. Avtale om kapasitetsøkning kan inngås med et fellesråd som på vegne av fellesrådene i prostiet forplikter seg til å bidra med minst like mye midler over samme periode. Midlene tildeles ikke etter søknad, men etter prosess der partene har definert en utviklingsavtale med konkrete mål og forpliktelser. Målene bør være knyttet til de strategiske målene for gudstjenesteoppslutning, dåp eller trosopplæring, og bør adressere dokumenterte utfordringer der vi antar at kommunikasjon kan være et effektivt verktøy. Når avtalen signeres settes arbeidet i gang.

Fordi vi ønsker målrettet kommunikasjon som vi også kan dokumentere resultat og effekt av, utvikler fellesrådene en konkret handlingsplan som ligger som vedlegg til utviklingsavtalen. Det er et ønske at arbeidet som gjøres i prosjektperioden dokumenteres slik at andre fellesråd/menigheter kan nyttiggjøre seg erfaringene som gjøres med å nå konkrete resultater med kommunikasjon som virkemiddel.

Prosten samarbeider med kirkeverge i det daglige om styring av kapasiteten. Bispedømmerådets sekretariat bistår faglig med nettverk og støtte. Det er en forutsetning at menighetene/fellesrådene som deltar, arbeider slik at de bidrar til en mer helhetlig kommunikasjon fra Den norske kirke.

Også midler til kommunikasjonstiltak for dåp og trosopplæring
I tillegg til å øke kommunikasjonskapasitet lokalt har bispedømmerådet avsatt midler til kommunikasjonstiltak for å øke oppslutning til dåp og/eller trosopplæring. Også på dette området ønsker vi innspill og dialog i prosess med proster og kirkeverger for å definere gode prosjekter. Et konkret prosjekt som alle fellesråd og menigheter kan delta i med oppstart 20.mars er Strategisk bruk av sosiale medier for å øke oppslutning til dåp og TOL. Prosjektet er i samarbeid med dyktige Astrid Valen Utvik, rådgiver i sosiale medier. Fellesråd/menighet forplikter seg til å delta på 4 workshops i løpet av 2020 og får veiledning av Astrid Valen Utvik direkte knyttet til egne kanaler.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver Karianne Hjørnevik Nes på mobil 48051010, eller epost kn726@kirken.no for mer informasjon og eventuelle møter.

Vi har tro på at felles økt satsning på kommunikasjon kan være effektivt for å nå våre felles mål om økt oppslutning.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"