En tilgjengelig kirke

Det skal ikke være nødvendig å melde fra på forhånd når du har tenkt deg i kirken. Men for noen grupper har det nesten vært tilfelle. Hva slags tanker har vi om kirkens fysiske rom når målet er å motvirke utenforskap? Årsrapporten til bispedømmet gir noen svar på hvordan det står til.

En tilgjengelig kirke

Skal det i vår tid være nødvendig å sjekke ut mulighetene for å komme inn i kirken til en gudstjeneste eller konsert? Eller måtte sitte i midtgangen under en gravferd, fordi det ikke er avsatt rullestolplass i kirkerommet.  Eller mangler kirkekontoret HC adkomst og toaletter som gjør det vanskelig delta i råd og utvalg eller oppsøke kontoret for samtale? Finnes det f.eks teleslynge i bygningen? Hvem verdsettes og hvem respekteres, og hvordan jobbes det med FN’s bærekraftmål som også Den norske kirke (Dnk) relaterer seg til.

15 -18 % av befolkningen har funksjonsnedsettelser
Dette er en sammensatt gruppe. Noen er født med en funksjonsnedsettelse, andre har fått den i løpet av livet. Noen funksjonsnedsettelser er synlige, noen er usynlige. Det kan være bevegelseshemninger, syns- eller hørselshemming, utviklingshemming og forskjellige sykdommer.» I FN-konvensjonen art. 30 erkjennes det at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta på lik linje med andre, og for å få dette til, må det treffes hensiktsmessige tiltak. Vi skal se nærmere på dette og hvordan tilstanden er på deler av dette i Borg bispedømme.

I arbeidet med å beskrive tilgjengelighet i årsrapporten for 2022 for Borg bispedømme ble det klart at det var nødvendig å finne ut mer om tilstanden i bispedømmets 134 kirker, og det ble gjort en enkel undersøkelse. 

Tilstanden i Borg bispedømme
I undersøkelsen av kirkene i bispedømmet, ble det spurt om fellesrådene kunne å svare JA eller Nei på fem spørsmål. Om kirkene hadde merket HC - parkering, om det var teleslynge i kirken, om det var avsatt rullestolplass i kirkerommet, om kirken hadde HC-toalett, og om det var rullestoladkomst inn i kirken. Resultatene var ganske oppløftene i forhold til hva som var registrert tidligere.  I Domprostiet var det meste på plass, men både der og i alle andre prostier gjenstår det arbeid for å få på plass HC – parkering med merking. I Østre Borgersyssel -, Nedre og Øvre Romerike prosti er det fremdeles noen kirker som ikke har høreslynge installert. Der vi ser at den største utfordringen ligger, er etablering av avsatt plass til rullestol i kirkerommet. På dette området scorer Søndre og Nordre Follo lavest, og best er Domprostiet og Vestre Borgersyssel prosti. Vernestatus, kommuneøkonomi, planstatus er ofte begrensende for å iverksette gode tiltak for å gi kirkestedet verdige adkomst- og toalettforhold. I svarene som er mottatt framkommer det at HC – toalett ennå mangler i mange kirker, mens det er noe bedre med rullestoladkomst. Det henvises til årsrapporten kap. Resultatmål 3.1.4 Universell utforming og avsnittet om «Tilgjengelighet i kirkebygg i Borg». Her finnes en prostivisoversikt av resultatet.

Hva nå?
Arbeidet med å gi alle mulighet til å komme til kirken og delta på lik linje med mennesker som ikke har funksjonsnedsettelser må fortsette. Å bringe forholdene i orden slik at mennesker som har funksjonsnedsettelser kjenner seg godt ivaretatt er en av våre viktigste oppgaver – ingen skal utelates. Dette gir verdighet og respekt til de av oss som trenger tilrettelegging, og bidrar til å sikre deltagelse. Det gir næring til at flere kan ta del i kirkerommets kunst og kulturuttrykk og derved sikre at flere får del i den kulturarven som kirkene representerer. Hensiktsmessige tiltak ved hver enkelt kirke gir næring til inkluderende fellesskap, åpner rom for tro, og gjør kirkens rom til et sted for alle. Å ha en aktiv holdning til tilgjengelighet, er bærekraft i praksis, og viser at Dnk der den enkelte bor engasjerer seg i menneskers liv for å skape mer himmel på jord.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"