Digital kirke i Borg når mange

Kirkens digitale nærvær har økt i 2022. Over 95 % av soknene i Borg har digitalt nærvær med 190 ulike profiler på Facebook, Instagram, Tik Tok, snap og Discord. Antall følgere har økt i 2022, soknenes profiler i sosiale medier i Borg har 73 724 følgere, i 2021 registrerte vi 47 902.  I 2022 så publikum digitalt innhold cirka 5 millioner ganger fra Den norske kirke i Borg (rekkevidde).

Digital kirke i Borg når mange

Digital kirke har vært ett av fire satsingsområder i Kommunikasjonsløftet, bispedømmerådets satsing over flere år. Det har foregått en målbevisst satsing på kompetanseutvikling og kapasitetsutvikling i lokalkirken for å være tilstede på digitale medier. Bakgrunnen for dette er knyttet til befolkningens mediebruk som i stor grad nå bruker digitale medier. 


 Internett er definert som all bruk av sosiale medier, apper og nettsteder.

Det digitale arbeidet fikk et stort løft under koronapandemien, utfordringen i 2022 har vært å opprettholde det digitale nærværet samtidig med at man har gjenetablert fysiske tilbud.

I den digitale rapporteringen for 2022 har 93 % av soknene rapportert. De virkelige tallene er antagelig noe høyere, vi ser noe manglende rapportering fra sokn vi vet har hatt gode resultater.

 

Digitale andakter

Digitale gudstjenester

Innhold barn og unge*

Annet innhold

Totalt

Antall digitale aktiviteter

814 (1560)

135 (779)

24 (319)

8828 (1249)

9801 (3907)

Antall 3 sek visninger

29 585 (881 854)

78 385 (878 937)

(128 289)

 (1 933 796)

107 970 (3 822 876)

Rekkevidde*

                912 485

                    97 040

263 957

3 513 517

4 786 999

Borg bispedømmeråd digital rapportering 2023, resultater fra 2022 i parentes.

*Rekkevidde definerer hvor mange unike brukere (kontohavere) som har sett innhold fra kirkens sider, inkludert innlegg, historier, annonser, sosial informasjon fra Kontosenter-kontoer som har samhandlet med siden din, med mer. Denne målingen er anslått.

Litt om tallgrunnlaget for digital rapportering: Det har skjedd store endringer i algoritmene på sosiale medier, og dette har skapt utfordringer for kirkens SoMe arbeid, slik som for alle andre. Blant annet har videoinnhold på langt nær samme rekkevidde som tidligere. En viktig endring er at vi i år har samlet inn resultater for alt innhold på SoMe, ikke bare videoinnhold. Dermed er rekkevidde og ikke bare 3-sek visninger en viktig indikator. I motsetning til i 2021 er det i 2022 også hentet inn statistikk fra ulike prester og kateketers profesjonelle profiler i tillegg til menighetenes offisielle profiler.

Digitale andakter
I 2022 var det 814 andakter med 29 588 visninger, men hele 912 485 i rekkevidde. Andaktene når vidt ut og bidrar i betydelig grad til kirkens digitale nærvær fortsatt. Det kan se ut til at de digitale andaktene fyller et behov hos folk og at de er kommet for å bli. Resultatene viser store forskjeller mellom prostiene. Det er særlig Søndre Borgesyssel gjennom sitt kontinuerlige andaktsarbeid som er videreført fra pandemien og Brage digitalprest på Øvre Romerike som når mange. Brage digitalprest er en satsing gjennom kommunikasjonsløftet som innebærer at kapellan Brage Midtsund har 40 % av stillingen sin dedikert til digitalt arbeid, i hovedsak med ungdommer som målgruppe.

Digitale gudstjenester
Antallet digitale gudstjenester har en naturlig nedgang fra 779 i 2021 til 135 i 2022, sidn kirkene har gjenåpnet. Det er Halden i Søndre Borgesyssel, Drøbak og Gjerdrum som hovedsakelig har strømmet gudstjenester i 2022. Disse tre har fått støtte til å lønne ungdommer for å strømme fra bispedømmerådets satsing Kommunikasjonsløftet.  Gjerdrum har opprettholdt en relativ stor seer-skare fra 2021. Totalt er det 135 gudstjenester med 78 385 visninger eller 97 040 i rekkevidde i 2022. Med etablering av faste TV gudstjenester på søndag, der en av de faste kirkene er Jessheim kirke vil finansieringen av digitale gudstjenester fases ut i 2023.

Øvrig innhold
Vi erfarer at kirken har et stort digitalt nærvær også utover gudstjenester og andakter- og at det på dette området har skjedd en stor utvikling i 2022. Øvrig innhold er innlegg med invitasjoner, presentasjoner, situasjoner og musikk fra dagligliv i menighetene. Vi ser at det er store variasjoner mellom prostiene. 


Oversikt over resultater antall innlegg og rekkevidde øvrig innhold Den norske kirke i Borg 2022.

Det er store variasjoner både i antall innlegg og hvor mange disse når. Det er imponerende stor bredde i arbeidet på sosiale medier i noen menigheter. 16 menigheter melder om fire eller flere profiler. Dette kan være Facebook, Instagram, Tik Tok, og Facebook-grupper for babysang og unge. Til sammen har SoMe profiler i Borg 73 724 følgere, 16 % av medlemsmassen. Det er en økning fra 2021, noe skyldes flere som rapporterer, men vi ser også en reell økning på omtrent 10 %. Det er fortsatt et potensiale for å øke antall følgere, det er ikke alle sokn som har jobbet målbevisst med tematikken i 2022.

Det er ingen sammenheng mellom antallet profiler og rekkevidde. Det kan se ut som at det er en sammenheng mellom rekkevidde og samarbeid mellom menigheter. Innhold og moderering betyr mye for å nå mange på So Me. Det krever ressurser. Sarpsborg og Halden er eksempler på profiler som når langt, der har soknene en felles profil. Et annet suksesskriterium er kontinuerlig samarbeid i stab med publiseringsplaner; Gjerdrum, Drøbak Frogn og Råde er eksempler på menigheter som når mange med godt innhold. Et tredje suksesskriterium er spesialisering på en type innhold som for eksempel musikk eller andakt, profiler som gjør dette bra er Sarpsborg og Moss Arena. Vi ser at de rådene og kunnskapen som gjelder generelt på SoMe området også gjelder for kirkelig virksomhet. Det er tydelige forskjeller mellom de stabene som har vært med på workshops om SoMe arbeid gjennom #øktoppslutning med Astrid Valen Utvik og de som ikke har vært det. Det ligger fortsatt et stort potensiale for økt digitalt nærvær fra kirken; vi er relevante i folks liv, vi er aktuelle og vi har gode historier som kan formidles gjennom både film og bilder. Vi ser at der arbeidet med SoMe er definert inn i arbeidsbeskrivelser til ansatte og det er satt av tid til planlegging og gjennomføring lykkes man bedre enn andre steder.

Når vi unge i digitale medier?
Gitt Borg bispedømmeråds ungdomssatsing har vi sett nærmere på ungdommens bruk av digitale medier. Mediebarometeret fra SSB 2022 viser at
35 % i aldersgruppen 16 til 24 år ikke får med seg nyheter på TV, radio, papir- eller nettavis. 60 % av denne aldersgruppen får med seg nyheter via sosiale medier og 17 % får utelukkende med seg nyheter på sosiale medier, mens 18 % i denne aldersgruppen er nyhetsunnvikere.

Vi ser at enkelte diakoner og flere kateketer som jobber med ungdom har profiler i SoMe, blant annet i Råde, Ski, Sarpsborg, Ullensaker og Rælingen. Erfaringen er at dette er et viktig arbeid som skaper relasjoner og settes pris på av ungdom. Utfordringen er at flesteparten av soknene ikke har et slikt systematisk arbeid. Gitt ungdommens medievaner er det grunn til å tro at Den norske kirke i Borg på generelt grunnlag ikke møter ungdommene der de er på sosiale medier på en god nok måte. Fredrikstad fellesråd hadde stor suksess med konfirmasjonskampanje på Snapchat i 2022.

Særskilt satsing mot ungdom i sosiale medier - Brage digitalprest
I 2022 startet Borg bispedømmeråd et pilotprosjekt der Brage Midtsund, kapellan i Ullensaker fikk definert 40 % av stillingen sin som digitalprest med sosiale medier som arbeidsted. Målet er å være til stede der ungdommen er, være en viktig voksen, spre kunnskap om kristendom på en sunn måte og være et viktig korrektiv til Jesusinfluenserne.

Brage digitalprest har i 2022 utviklet tilstedeværelse på sosiale medier (TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook og BeReal), produsert innhold som er delt med andre ansatte, produsert podkasten Drodling på kirkegølvet (11 episoder, snitt 150 lyttere) og Kirkepodden (2 episoder laget sammen med ungdommer), deltatt på konferanser og seminarer (bl.a. UKT-konferansen) og han har hatt nettverk og veiledet øvrige ansatte i Borg og nasjonalt som arbeider med SoMe.  Noen resultater fra TikTok profilen @brageprest: Følgere: 2177 pr 10.1.2023, opp fra omtrent 700 i 2021.

Antall klipp produsert: 183, antall mennesker som er nådd: 679 380 og antall likes (engasjement): 34 171.

God respons fra ungdommer. Merker at profileringen fungerer godt. Blir fort en prest for alle. Tagges ofte når noen ønsker refleksjoner fra prest. Er tydelig til stede når det skjer kriser. 

Generelt ser vi at digitalprest Brage gjennom sitt arbeid bidrar med en stor andel av det digitale nærværet i Borg; over halvparten av rekkevidden på andaktene er det han som genererer, og han alene står for mer enn 10 % av rekkevidden på øvrig innhold. Dette sammen med signaler vi får om at det ikke settes av ressurser til digitalt arbeid i særlig stor grad (gitt målgruppens mediemønstre), tilsier at Den norske kirke bør organisere sitt digitale arbeid bedre enn i dag. 

Videre arbeid
Borg biskop og bispedømmeråd har før, under og etter koronapandemien formidlet i alle fora at digital kirke handler om å være der folk er, forkynne evangeliet på nye måter, nå flere medlemsgrupper, skape relasjon og øke oppslutning, være relevante på flere måter og å sette ord på det som er viktig for folk på nye måter. I 2023 vil vi:

  • ·       Videreføre prosjektet med digitalprest@brageprest og koble arbeidet opp mot ungdomsdiakonisatsingen
  • ·       Medlemsundersøkelse med undersøkelse av kirkens digitale nærvær
  • ·       Fortsette arbeidet med å målrette kommunikasjon i digitale medier
  • ·       Fortsette å øke kompetanse og kapasitet på digitalt kirkearbeid

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"