Årsrapport 2014

Den norske kirke er tilstede i alle lokalsamfunn i Borg bispedømme og er synlig og tilgjengelig for menneskene her; i glede og sorg. I 2014 var det f.eks. mer enn 600.000 gudstjenestedeltagere og 1000 kulturarrangement med om lag 150.000 deltagere. Over 200 kor er tilknyttet kirken, og det drives et omfattende arbeid for barn, ungdom og eldre. 8.500 frivillige er med i menighetsarbeid.

Årsrapport 2014

Vi gir folk en kilde til livskraft og livstolkning i deres livsvandring og er selv et folk på vandring, der vi hele tiden utvikler våre fellesskapsformer og vår involvering i lokalsamfunnet.

I 2014 hadde vi tre hovedmål for arbeidet i Borg bispedømme:

  • Å øke gudstjenestedeltagelsen til 100 på søn- og helligdager.

  • Å oppnå at 85% av medlemmene bringer barna til dåp.

  • Å bidra til en dynamisk organisasjonsutvikling.

Når det gjelder gudstjenestedeltagelse, er det en økning til 98.8, vi nådde altså ikke målet helt. Vi ligger 10 prosentpoeng under målet om medlemmer som bringer barna til dåp, mens vi har oppnådd målene når det gjelder organisasjonsutvikling. Samlet har vi oppnådd 18 av resultatmålene, 6 er vi på god vei til å nå, mens 8 ikke er oppnådd.  Det kan se ut til at nedgangen i antall dåp er stoppet opp, og konfirmasjonsantallet er fortsatt høyt, selv om det er noe under målet. Særlig gledelig er det at 80% er fornøyd med informasjonen om utviklingen av ny strategi. Dette legger grunnlag for en bedre samhandling mellom ulike aktører i årene som kommer. Samtidig er det viktig å se på resultatene for tre av resultatmålene, de som er knyttet til dåp, vigsel og konfirmasjon. Disse omhandler kjernen i kirkens oppdrag i lokalsamfunnet, og det er derfor all grunn til å fortsette fornyelsesarbeidet på disse tre områdene. Arbeidet frem mot en ny strategiplan hadde fokus på disse utfordringene, og det oppleves at det i bispedømmet er bred oppslutning om de strategiske målene, og stor vilje til å jobbe sammen for å nå dem.

Et høydepunkt for Borg bispedømme i 2014 var feiringene av 200-års jubileet for Norges grunnlov. Nesten alle viktige begivenheter i 1814 foregikk innenfor det som i dag er bispedømmets grenser. Det var derfor naturlig at kirken var aktivt tilstede på en lang rekke arenaer i jubileumsmarkeringene med hovedvekt på Eidsvoll, Moss og Halden, men også i en lang rekke små og store grunnlovsbegivenheter rundt om i bispedømmet. Blant flere høydepunkter trekker vi frem seminaret og gudstjenesten 10.april med deltagelse av mennesker med nedsatt funksjonsevne i seminar om deres stilling i samfunnet og gudstjeneste. Et annet høydepunkt var Det norske Blåseensemblets konsert bygget over salmer og liturgien fra 1814 urfremført under Hovland-festivalen i november.

Sommeren 2014 gikk det terroralarm i Norge, og det var stor usikkerhet om hva som var i ferd med å skje. Minnene fra 22.7 2011 ble levende for mange. Den økte tilliten som er etablert mellom moskeer og Den norske kirke, og Metodistkirken i Sarpsborg, ga kraft til en felles uttalelse mot terror, og den var mulig fordi det har vært arbeidet godt innenfor rammen av Dialogsenteret,  som Bispedømmerådet initierte høsten 2012.

I offentligheten ble året preget av Kirkemøtets behandling av ekteskap og samliv. Det har vært noe støy i forbindelse med Kirkemøtets manglende beslutning, og det er en betydelig belastning for dem som er direkte berørt av den uavklarte situasjonen. Dette er også et eksempel på at sentrale mediedebatter berører Den norske kirke i Borg.

Den norske kirkes mangfold viser seg også i de mange organisasjoner og beslutningsorganer kirken rommer. I 2014 har det vært lagt ned betydelig arbeid for å få ulike aktører til å samhandle i større grad. Det viktigste grepet er utviklingen av en felles strategi for Den norske kirke i Borg og etableringen av Borg Misjonsforum som vil være en arena for samtaler og eventuell felles handling mellom Bispedømmerådet og de stiftelser og organisasjoner der Bispedømmerådet er representert i styringsorganene.

Borg er landets største bispedømme målt i antall medlemmer; med en stadig økende befolkning som bosetter seg i nye områder. Det er en stigende bekymring over at ressursene ikke samsvarer med dette, og at vi derfor ikke har kapasitet til må utvikle virksomheten i tråd med de store mulighetene vi har i lokalsamfunnet. Det betyr at vi både må søke å utvide ressursrammen og arbeide enda smartere enn det vi allerede gjør i dag.

Arbeidet med årsrapportering og styring av virksomheten har utviklet seg i positiv retning i 2014. Det har vært arbeidet med å konkretisere resultatmål på bakgrunn av statistikk, og det er innhentet analyser av befolkningsutvikling i Borg og sammenhenger i kirkeårsstatistikken. Det er en utfordring i styring og ledelse at Borg bispedømmeråd ikke har direkte innflytelse på en del av resultatmålene.

Borg bispedømme har utlyst og besatt 10 stillinger i 2014. Vi er glad for å få nye medarbeidere, men vi ser at det er få søkere til de ledige stillingene; og færre desto lengre vi kommer fra Oslogryta. Vår vurdering er at de både må arbeides for å øke rekrutteringen til teologistudiet og at det også arbeides for å motivere prester og teologiske kandidater som ikke er i aktiv prestetjeneste til på nytt å søke prestestillinger i Den norske kirke.  God og tett oppfølging fra prostene gjennom medarbeidersamtaler, tilbud om ABV og åndelig veiledning og tilbud om seniorkurs er andre tiltak bispedømmet prioriterer.

Årsrapporten viser et godt arbeidsår for Den norske kirke i Borg i 2014. Vi vandrer sammen og veien blir langt på vei til mens vi går, i trygg forvissning om at kirkens Herre ledsager og veileder oss alle dager inntil verdens ende.

                                                                                 
Bjørn Solberg                    Atle Sommerfeldt
leder                                       biskop i Borg
Borg bispedømmeråd           

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"