Tilskudd til fellesrådene

Nedenfor er informasjon om tilskudd fra Den norske kirke til fellesrådene innenfor områder Hamar bispedømmeråd er tilskuddsforvalter for, samt informasjon om tildeling og rapportering for bruk av tilskudd.