Misjonsavtale

Misjonsavtalen er et konkret hjelpemidddel til vårt felles oppdrag sammen med den verdensvide kirke! Alle kan gi - alle kan få! Engasjer hele menigheten i misjon!

Misjonsavtale er ett av flere redskaper for å konkretisere menigheten som en misjonerende menighet.

Avtalen er mellom menigheten og organisasjonen om å engasjere seg i et konkret misjonsprosjekt.

Det innebærer en felles forståelse av hva som er menighetens oppgave i dette, og hva menigheten kan forvente fra organisasjonen.

Avtaleperioden er 2-4 år og er fornybar.

Menigheten oppfordres til å ha mer en én avtale, gjerne tilpasset ulike interesser i menigheten.

En misjonsavtale gir menigheten større bredde i misjonsengasjementet, mer variasjon i arbeidsoppgavene og rikere kontakt med andre kirker.