Menneskeverd

Begrepet menneskeverd brukes både i etiske og juridiske sammenhenger. Det kan forstås som «menneskelivets ukrenkelighet» eller «alle menneskers like verdi». Begrepet har røtter i jødisk og kristen lære.