Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. Du får vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Dersom du ikke er døpt, men har lyst til å være konfirmant likevel er det ikke noe problem. Selv om du må være døpt for å være med på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten kan du bruke konfirmasjonsåret på å finne ut av om du har lyst til å døpe deg, og finne ut når evt dåpen skal gjennomføres.

Konfirmasjonstiden er for alle. Vi tar hensyn til den du er, og det du kommer med. Hvis du ønsker tilrettelagt undervisning får vi til dette i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte. I Kongsberg og Sandsvær tilbyr vi varierte undervisningsopplegg i konfirmasjonstiden. Under hver enkelt menighet finner du ut mer om den lokale konfirmantundervisningen.

Sitat

Påmelding til konfirmasjon i 2025 åpner mandag 6. mai