Gravferd

Øygarden kyrkjelege fellesråd er gravferdsmyndigheit og har ansvar gravlegging uavhengig av tru og livssyn. Fellesrådet forvaltar og har driftsansvar for alle gravplassane i Øygarden kommune. Har du spørsmål om gravferd kontakt oss på e-post: post.oygarden@kyrkja.no eller ring på telefon 400 03 316 måndag-fredag mellom kl. 09.30 og kl. 14.30. Under er det lenker til meir informasjon og gravferd og gravplassar.