Ungdomsdemokratiet i Den norske kirke

Den norske kirke er en demokratisk organisasjon. Alle døpte er medlem i kirken, og alle medlemmer har rett til å bestemme, både gjennom regionale og nasjonale samlinger.

Ungdommens kirkemøte 2019 i Borg bispedømme. Foto: Kirkerådet

Kirkens oppdrag er å forkynne evangeliet. Målet er at flere mennesker skal oppleve at troen og kirkens felleskap har betydning for deres liv. Et annet mål er at kirkens stemme skal bidra inn i samfunnet.  Men hvordan får vi det til? Hvem bestemmer hva kirken skal uttale seg om, og hva kirken skal mene? Kan hvem som helst bidra til å forme kirken?

Den norske kirke er en demokratisk organisasjon. Alle døpte er medlem i kirken, og alle medlemmer har rett til å bestemme. I 1993 satte Kirkemøtet som mål at minst 20 prosent av representantene i de kirkelige rådene skal være ungdom under 30 år. Det er viktig for kirken at barn og unge får mulighet til være med på å forme kirken. De er kirkens fremtid, men også kirkens nåtid.

De siste tiårene har flere og flere unge engasjert seg i de kirkelige rådene. Det har også blitt opprettet en egen ungdomsstruktur i kirken. Under følger en beskrivelse av hvordan dette er organisert:

Ungdomsdemokratiets oppbygging

 • Hvert år arrangeres det ungdomsting i alle bispedømmene i Den norske kirke. Ungdomstinget jobber med spørsmål som unge er opptatt av når det gjelder kirke, samfunn, tro og liv. Sakene sendes videre til de som trenger å høre hva ungdomstinget mener. Ungdomstinget er et rådgivende organ for biskopen og bispedømmerådet som kan uttale seg i saker som gjelder Den norske kirke. Alle medlemmer i Den norske kirke som er mellom 15 og 30 år har mulighet til å være med på ungdomstinget.
 • Alle menigheter kan sende to deltakere til ungdomstinget. Det er menighetsrådet som sender deltakerne og dekker utgiftene til dette. Ungdomsorganisasjonene har også mulighet til å sende to deltakere hver.
 • Ungdomsrådet består av minst seks medlemmer i aldersgruppen 15–30 år, valgt av og blant ungdomstingets representanter. I de tre nordligste bispedømmene bør minst ett av medlemmene være samisk. Ungdomstinget kan også velge et antall varamedlemmer til ungdomsrådet.
         Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for biskopen og bispedømmerådet i saker som angår i kirke og samfunn samt forberede og følge opp de saker som skal behandles av ungdomstinget. Ungdomsrådet kan også på eget initiativ ta opp aktuelle saker innen sitt område.
 • Ungdomsrådet velger hvert år to deltakere til Ungdommens kirkemøte (UKM). Ungdommens kirkemøte er etablert som en viktig del av kirkedemokratiet. Sakene som kommer fra UKM blir tatt på alvor. Her arbeides det også med saker hvor det er viktig at ungdommens stemme blir hørt. De siste årene har UKM jobbet med tema som gudstjeneste, menneskerettigheter, kirkeordning, psykisk helse, trosopplæring, ungdomsarbeid og mye, mye mer.
 • Ungdommens kirkemøte sender hvert år fire representanter til Kirkemøtet. Disse har tale- og forslagsrett.
 • På Ungdommens kirkemøte velges medlemmer til Den norske kirkes ungdomsutvalg(DnkU). Den norske kirkes ungdomsutvalg skal være Den norske kirkes rådgivende organ i saker som angår unges situasjon i kirke og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt samt bistå ved forberedelser og gjennomføring av Ungdommens kirkemøte. De følger opp sakene fra UKM og har, sammen med Kirkerådet, ansvaret for å planlegge og å gjennomføre UKM. DnkU jobber også med andre aktuelle saker.
 • Samisk ungdomsutvalg (SUNG) er et rådgivende ungdomsorgan på nasjonalt nivå som bidrar til at samisk ungdom kan medvirke i aktuelle saker i Den norske kirke. Samisk ungdomsutvalg er et rådgivende organ innenfor sitt område for Samisk kirkeråd og andre nasjonale kirkelige organer. Utvalget kan også på eget initiativ ta opp aktuelle saker innen sitt område. SUNG bør ha representasjon fra nord-, sør- og lulesamisk språkområde, og det bør være representert ungdom med tilknytning til læstadianske miljøer. Medlemen til SUNG velges av ungdomstingene.
 • Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i kirkelige valg fra det året de fyller femten.
 • Det er kirkevalg hvert fjerde år. Kirkevalget arrangeres samtidig med kommunevalget.
 • Det er to valg: Menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg.
 • Alle medlemmer i Den norske kirke kan stille til valg til menighetsråd og bispedømmeråd fra det året man fyller atten.

  Kirkevalg og kirkestruktur
 • Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i kirkelige valg fra det året de fyller femten.
 • Det er kirkevalg hvert fjerde år. Kirkevalget arrangeres samtidig med kommunevalget.
 • Det er to valg: Menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg.
 • Alle medlemmer i Den norske kirke kan stille til valg til menighetsråd og bispedømmeråd fra det året man fyller atten.

Har du lyst til å være med på dette? Det starter med ungdomstinget!

Ta kontakt med ungdomslederen, presten, kateketen eller menighetsrådslederen din, og fortell at du vil være med på ungdomstinget i ditt bispedømme.

Et lite sitat fra Bibelen – der Paulus gir Timoteus et godt råd. Dette gjelder også for unge i kirkens demokrati: ”La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og i livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.” 1.Timoteus 4,12

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"