Tjenester fra Kirkepartner (Gammel)

IKT-tjenestene Kirkepartner tilbyr, skal bidra til bedre arbeidsprosesser internt, og økt servicenivå til publikum.

Tjenestekatalogen blir oppdatert fortløpende med tilgjengelige IKT-tjenester for enhetene i Den norske kirke. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.