Om oss

På denne nettsiden finner du ressursstoff og inspirasjon til arbeidet med klima-, miljø-, og rettferdsspørsmål i Den norske kirke (Dnk). Men alt stoff må også gjerne brukes av andre kirkesamfunn eller andre miljøengasjerte mennesker. I slutten av 1990årene ble det utviklet en "grønn" kirkenettside på nettstedet til Den norske kirke for et økumenisk nettverk av ildsjeler. Senere overtok Norges Kristne Råd ansvar for driften av nettsiden www.gronnkirke.no. Den ble også nettsiden til det felleskirkelige grønne arbeid under samarbeidsprosjektet "Skaperverk og bærekraft". Fra 2017 har Dnk igjen overtatt ansvaret for å drifte nettsiden med grønt kirkestoff.