Vår grønne menighet- historie og hensikt

Ordningen «Vår grønne menighet» har eksistert i mange år og ble revidert i løpet av 2014. Den gir mulighet til å konkretisere menighetens grønne engasjement under overskriftene "forankring i menigheten, gudstjenesteliv, diakoni, undervisning og misjon, informasjon og samarbeid, innkjøp, forbruk og avfall, og energi, transport og reise".

Vår grønne menighet- historie og hensikt

Ordningen har hele tiden vært, og skal fortsatt være, en egenerklæring og tilslutning til kirkens grønne arbeid. Det foretas ingen ekstern kontroll. Likevel ønsker og etterspør bispedømmene og Kirkerådet menighetenes engasjement på dette feltet og ønsker å tilrettelegge for dette gjennom inspirasjonsdager, samlinger, kampanjer, informasjon og materiell.

Her er en 15 minutters video om arbeid med grønne menigheter fra 2021.

Mens menigheten har et hovedansvar for kirkens liv med bl.a. gudstjenester, diakoni og trosopplæring, har fellesrådene et særlig ansvar for de ansatte, kirkebyggene, kirkegårdene og lokalkirkens økonomi.

God miljøledelse lokalt forutsetter nærmest at menighetsrådene og de kirkelige fellesrådene samarbeider om dette. Derfor er nå arbeidet med grønne menigheter blitt del av den felles kirkelige miljødatabasen som er etablert på Miljøfyrtårns dataportal (Miljøfyrtårnportalen).

Hvorfor bør vi bli grønn menighet?

  • Det viser i praksis at kirken / den lokale menigheten tar ansvar for vern om skaperverket og kamp for rettferdighet (jf. diakoniplanen).
  • Det bidrar til glede, takknemlighet og undring over Guds skaperverk.
  • Det gir eksempler på hva fokus på klima og miljø betyr i viktige deler av menighetens arbeid.
  • Det er vårt viktigste redskap for å fange opp folks apati og håpløshet og setter det inn i et felleskap der vi kan hjelpe hverandre til faktisk å utgjøre en forskjell.
  • Det fanger opp både det globale perspektivet ved klimarettferdighet og det lokale perspektivet.
  • Menigheten blir mer synlig i lokalsamfunnet og kan gå inn i samarbeid med andre gode krefter lokalt, både andre menigheter, organisasjoner og kommune / lokal-politikere. Menighetene blir på denne måten utadrettet diakonalt og vil dermed kunne trekke til seg nye mennesker.
  • Det knytter menigheten inn i et nasjonalt og globalt felleskap av grønne menigheter over hele verden.

Misjonsorganisasjoner og andre kirkesamfunn har også integrert grønne perspektiver i sin virksomhet og flere menigheter og forsamlinger fra disse er blitt grønne. Temaet er godt egnet for tverrkirkelig samarbeid. Konseptet ble utviklet i Den norske kirke. Men i rammen av økumenisk samarbeid er "Grønn menighet" et verktøy som alle menigheter og fellesskap innenfor Norges Kristne Råd er velkommen til å bruke - med stor frihet til utforming og tilpasning i forhold til trostradisjon eller lokal egenart. Tiltakene som velges bør likevel reflektere minst to tiltak fra hvert av følgende nøkkelområder: 1) forankring i menigheten, 2) gudstjenesteliv, 3) diakoni, undervisning og misjon, 4) informasjon og samarbeid, 5) innkjøp, forbruk og avfall og 6) energi, transport og reise.

Nye registreringsrutiner

Når menighetene tidligere har registrert seg som grønn menighet på nettsiden www.gronnkirke.no har deres valgte tiltak ikke kunne blitt lagret i en database. Dette har gjort det vanskelig å kunne følge dem opp på en god nok måte.

Med de nye rutinene for registrering er grønne menigheter en del av kirkens egen miljødatabase, sammen med grønne miljøfyrtårnsertifiserte fellesråd og bispedømmeråd. Dette skal legge forholdene bedre til rette for både å motivere flere nye menigheter til å bli grønne, og å følge opp de som allerede er det.

En årlig påminnelse om å foreta en enkel rapportering på de handlingspunkter som menigheten har valgt, vil gi menighetene et grunnlag for enkel rapportering til sine årsmeldinger, og det vil gi bispedømmene bedre oversikt over menighetens status og eventuell oppfølgingsbehov fra år til år.

Denne implementeringen vil ved innføring kreve en egen innsats til ny registrering fra alle menigheter som allerede er registrert. Men forhåpentligvis kan dette også føre til en fornyet bevisstgjøring og revitalisering! under neste fane beskrives fremgangsmåten nærmere.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"