Bryllup

Hovedbilde for tema

Bryllup i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. I kirka heter ekteskapsinngåelse vigsel, og det er presten som vier brudeparet.

Vi ønsker alle par velkommen til vielse i kirkene våre. Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka. Det er heller ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni med bare forlovere og brudepar til stede.

Kirkemøtet vedtok i april 2016 at det skulle utarbeides en liturgi for vigsel av likekjønnede par. Denne liturgien skal kunne brukes av alle par. Den nye liturgien ble vedtatt av Kirkemøtet i januar 2017.