FUNK – for ungdom i kyrkja

Vi ønskjer å vere ein stad der du kan vere deg sjølv, der du kan få nye vener, der det er trygt å vere, der det er vaksne som lyttar og er tilstades, og der du kan bli betre kjend med Jesus og vekse i trua på han. Enten du ønskjer å vere ein del av eit fellesskap som møtast jamleg, eller om du har lyst til å vere med på nokre arrangement innimellom, så har FUNK eit tilbod for deg!

Ungdomsteamet består av fleire stillingar i som dekker ulike områdar i ungdomsarbeidet.

Kontakt