Kyrkjebladet for Fjell, Foldnes og LAndro

Kyrkjebladet kjem ut 5 gongar i året og har eit opplag på omlag 10 000. det blir distribuert til alle husstandar i Fjell, Foldnes og Landro sokn. Det vil sei at vi har ein unik stor lesarring. Nesten 60 prosent av befolkninga seier at dei jamleg mottar eit kyrkjeblad i posten. Av desse seier 80 prosent at dei les det. Vi legg difor mykje innsats ned i kvart blad, og håpar det engasjerer og skapar tilhøyrsle. Vi håpar at bladet kan gjere det enklare for dei som til vanleg ikkje går mykje i kyrkja å finne noko dei kan tenkje seg å bli med på. Her i kyrkjene våre er det liv og røre for både store og små. Ta gjerne kontakt om du har noko du ønskjer skal kome med i Kyrkjeblad. Ta også kontakt med oss ved manglande levering. Frivillig kontingent for kyrkjebladet: 1503.84.37590