Om Kyrkjelyden

Foldnes sokn er et ungt sokn - høsten 2015 ble vi egen menighet. Vi har et mangfoldig innhold i kirken vår og mange aktive grupper i tillegg til Gudstjenestene. Vår visjon er "Din kirke for alle dager" og vi har seks veivisere i menighetens arbeid: Vi vil bære håp, vi vil gi hjelp til livet, vi vil gi næring til tro, vi vil ta vare på skaperverket, vi vil bidra i samfunnet lokalt og globalt og vi vil bygge fellesskap. Se forøvrig vårens program i menyen under.