Konfirmasjon

I konfirmasjonstiden i Grefsen menighet får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv.

Konfirmasjon er en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter gitt ved dåpen. Bibelen forteller at dåpen er Guds gave til oss. Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken. Konfirmasjonen forutsetter ingen bekreftelse fra konfirmanten, det er Gud som bekrefter sine løfter slik de ble gitt ved dåpen. Det er ikke noe krav til prestasjon i konfirmasjonstiden. Her kan du komme slik du er og med de spørsmålene du har. Hvis du ikke er døpt, kan du bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

I løpet av året får du lære om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. I Grefsen bruker vi et konfirmasjonsopplegg som heter "Delta". Dette bruker vi fordi vi ønsker å gi konfirmantene en mulighet til å utforske tro gjennom både kunnskap og praktiske oppgaver. Konfirmantene blir gjennom året en aktiv del menighetsfellesskapet vårt i Grefsen kirke. Vi ønsker å gi konfirmantene tilhørighet og gode opplevelser i kirken vår. Hvert år er det over 100 ungdommer som velger å konfirmere seg i Grefsen kirke. Karoline Bjørling Solem (kateket) og Thor-André Holten (prest) er hovedansvarlige for konfirmasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål.

Artikkelegenskapen er ikke satt i blokken