Mange møtar kyrkja gjennom små og store hendingar i livet. Her har vi samla informasjon om dåp, bryllaup og gravferd. Vi kan òg kontaktast på telefon dersom det er spørsmål. Vel tema gjennom linkane under, så kjem de til rett side for informasjonen.