Skal du gifte deg?

Gratulere med den store avgjersla! Me ønskjer å hjelpe til med at de får ei flott stund i kyrkja.

Bryllup i Austrheim

Ta gjerne kontakt med oss for ein hyggeleg samtale. Her kan me finne fram til dato som passar. Me kan begynne å planlegge vigselen i kyrkja. Her kan me hjelpe med tips til innhold. Noko er fast, andre elementer i vigselen kan de vere med å velgje, og så kan de få nokre tips til inngang og utgangsmarsj om de ønsker det.

Les meir

Viktige skjema

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt.

Les meir

Vigselsliturgien

I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget ved enkelte av de liturgiske ledd, og det kan være tillegg til handlingen i form av musikk eller høytlesning, eventuelt kombinert med at det tennes lys i lysgloben.

Les meir

Slik foregår vigselen

Paret kan være aktivt med i planlegging og gjennomføring av vigselsseremonien.

Les meir