Gudstjenester og andakter

Dán siiddus gávnnat liŋkkaid siidduide ja dieđuid ipmilbálvalusaid ja rohkosiid birra sidduide gos sáhtát geahččat dahje gullat radios, tvs dahje interneahtas.                                                                               I denne siden finner du informasjon om og linker til gudstjenester og andakter som du kan se eller høre på radio, tv eller internett.

Govva: Sámi girkoráđđi

Åarjelsaemien-Sørsamisk

Norsk

Ipmilbálvalusat

NRK Sápmi neahttaradios sáhtát gullat ipmilbálvalusaid davvisámegillii mat leat ovdal sáddejuvvon radios.

NRK neahtta TVs sáhtát maid oaidnit ipmilbálvalusa mii leat sáddejuvvon ovdal.

Saemien åålmege dolle ipmilbálvalusa  Sitji Jarnges, Aarbortes 2. hellodatbeaivvi 2020.

Oba sámi ipmilbálvalus Elverhøy girkus 1. hellodatbeaivvi 2020.

 

Rohkos

Davvisámegiel rohkos sáddejuvvon NRK Sámis juohke sotnabeaivvi dii. 08.30, 09.30 ja 10.30. Rohkosa sáhtát maid gullat neahttaradios.

Dáppe sáhtát gullat davvisámegillii andávtta koronaáiggis maid Davvisámi stiftskapellána Karl Yngve Bergkåsa doallá. Teavstta sáhtát lohkat dáppe.

Bjerkvik girkus lea báddejuvvon andákta fuolahusásahusaide, gos lea tekstejuvvon sámegillii.

Dáppe sáhtát lohkat rohkosiid lullisámegillii: 

Soelkedimmie jïh håhkoe

Båetieh lïegkedh

Dagke eengkelh mijjem vaarjelieh ...?

Rørosa suohkanbáhppa Harald Hauge doalai facebookas lullisámegiel andávtta 2. beassášbeaivvi 2020: https://www.facebook.com/dennorskekirke/videos/217563109468199

 

Biibbalteavsttaid lohkan

Saemien åålmege lea lohkan sisa evangelieteavsttaid lullisámegillii. Daid sáhtát gullat dáppe. Daid sáhtát gullat dáppe

 

 

Åarjelsaemien- Sørsamisk

 

Gyrhkesjimmieh

NRK Sápmin nedteradijovisnie  maahta gyrhkesjimmieh saemiengielesne govledh mah leah aarebi seedtesovveme.

NRK:n TV-spïelerisnie maahtah aaj baantedimmieh saemien gyrhkesjimmeste vuejnedh.

Saemien åålmegen lij gyrhkesjimmie Sijti Jarngesne, Aarbortesne 2.pænstabiejjien 2020.

Abpesaemien gyrhkesjimmie Elverhøy gærhkoste 1.pænstabiejjien 2020.

 

Bijpeleteeksth goltelidh:

Saemien åålmege lea vaentjeleteeksth åarjelsaemien gïelesne sïjse lohkeme. Maahtah dejtie daesnie goltelidh. 

 

Andakth

Daesnie maahtah andaakth åarjelsaemien gïelesne lohkedh: / Her kan du lese andakter på sørsamisk:

Soelkedimmie jïh håhkoe

Båetieh lïegkedh

Dagke eengkelh mijjem vaarjelieh ...?

Såaknen hearra Harald Hauge Rørosesne andaaktem höölti facebook-nedtesne åarjelsaemien gïelesne 2. påaskebiejjien: https://www.facebook.com/dennorskekirke/videos/217563109468199

Andaakte noerhtesaemien gïelesne NRK Sápmisne fïerhten aejlegen ts. 08.30, 9.30 jïh ts. 10.30.

Maahta aaj andaaktem govledh nedteradijovisnie.

Daesnie maahtah anoerhtesaemien aandaaktem korona-tïjjen govledh noerhtesaemien gïelesne, noerhtesaemien stiftskapellaaneste Karl-Ynge Bergkåsa. Maahtah teekstem veedtjedh daesnie.

Institusjovneandaakte, Bjerkvik gærhkoste liturgijen stuhtjigujmie, mah teekstem utnin jïh lohkesovvin noerhtesaemien gïelesne.

 

Gudstjenester og andakt

Gudstjenester

I NRK Sápmis nettradio kan man høre på tidligere sendte gudstjenester på samisk. 

På NRKs TV-spiller kan du også se på opptak av samisk gudstjeneste.

Saemien åålmege feiret gudstjeneste på fra Sitji Jarnge, Hattfjelldal 2. pinsedag 2020.

Allsamisk gudstjeneste fra Elverhøy kirke 1. pinsedag 2020.

 

Andakt

Andakt på nordsamisk sendes på NRK Sápmi hver søndag kl. 08.30, 09.30 og kl. 10.30. Andakten kan også høres på nettradio.

Her kan du høre en nordsamisk andakt i koronatid på nordsamisk av Karl-Yngve Bergkåsa, stiftskapellan for nordsamer. Teksten kan lastes ned her.

Institusjonandakt fra Bjerkvik kirke med liturgiske ledd tekstet og lest på nordsamisk. 

Sokneprest Harald Hauge på Røros holdt en facebook-strømmet andakt på sørsamisk 2. påskedag 2020

Her kan du lese andakter på sørsamisk:

Soelkedimmie jïh håhkoe

Båetieh lïegkedh

Dagke eengkelh mijjem vaarjelieh ...?

 

Oppleste bibeltekster

Saemien åålmege har lest inn evangelietekster på sørsamisk. De kan du lytte til her

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Haakon VII gate 5
9011 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

kirken.no

 

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"