Samisk kirkelivswebinar / Sáme girkkoiellemwebinára / Saemien gærhkoejieledewebinaare 2020

Samisk kirkelivswebinar er åpent ut august 2022! Tema: Samiske kunst- og kulturuttrykk - del av kirkens liv / Sáme dájdda- ja kulturåvddånbuktema - oasse girkko iellemis / Fáddá lea Sámi dáidda- ja kulturovdanbuktimat girkus:

Foto: Samisk kirkeråd og Olav D. Svanholm

Åpningsinnlegg / Webinára ráhpam / Webinára rahpan:

Kort intro til tema og praktisk info ved Samisk kirkeråds leder Sara Ellen Anna Eira og sekretariats trosopplæringsrådgiver Sigrid Karine Paulsen ///

Raereste: Sara Ellen Anna Eira, SGR-åvtehke; tjaelemesijjeste: Sigrid Paulsen, jaahkoe-ööhpehtimmien raeriestæjja. ///

Sámi girkoráđi jođiheaddji: Sara Ellen Anne Eira ja ráđđeaddi: Sigrid Karine Paulsen bokte.

 

Velg hvilket språk du vil høre foredragene på:

Se alle foredragene på norsk med salmesang innimnellom, eller gå til programmet og velg film. Ta gjerne en pause av og til og diskuter det dere hører. 

Buot ovdanbuktimat davvisámegilli dahje prográmma

Gaajhken buerkiestimmieh åarjelsaemien vïj programme

Gájka lågådallama julevsámegiellaj jali vállji filmav programmas

 

Kunst

Her finner du: Digital utstilling og Salmesang-eksemplene.

 

Om Samisk kirkelivskonferanse/-webinar

Girkoeallinkonferánsa láve dábálaččat lágiduvvot sámi girkoeallima bargiide ja eaktodáhtolaččaide. Og mis dán jagi lea webinára, de lea fálaldat rabas buohkaide. Sisdoallu heive buohkaide geain lea beroštupmi sámi girkoeallimii.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkelivskonferansen pleier i hovedsak å være for medarbeidere innenfor samisk kirkeliv - frivillige og ansatte. Når vi i år har webinar i stedet for konferanse, gjør vi programmet tilgjengelig for mange flere. Innholdet passer for alle som har interesse for samisk kirkeliv eller kirken i det samiske samfunnet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jahkásasj girkkoiellemkonferansa li åvddemusat ásadum sáme girkkoiellema luojvoj ja virgálasj barggijda. Dán jage konferansa bæssi ietjáda aj tjuovvut. Sisadno hiehpá gajkajda gejda li berustibme sáme girkkoiellemij. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Gærhkoejieledekonferanse åajvahkommes pråvhka meatanbarkijidie årrodh saemien gærhkoejieleden sisnjelen - jïjtjevyljehke almetjh jïh barkijh. Gosse mijjieh daan jaepien webinaarem utnebe sijjeste konferanseste, dellie programmem faalehtibie maam enn jienebh maehtieh vuejnedh. Sisvege gaajhkesidie sjeahta mah ïedtjem utnieh saemien gærhkoejieliedasse jallh gærhkose saemien siebriedahkesne.

 

Lágideaddjit / Arrangører:

  • Sámi girkoráđđi - Sáme girkkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd
  • Davvi-Hålogalándda bismagoddi - Nord-Hålogaland bispedømme
  • Oarjje-Hålogalánda bisspaguovlu - Sør-Hålogaland bispedømme
  • Nidarosen bæspatjïelde - Nidaros bispedømme
  • Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin - VID Tromsø  
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Haakon VII gate 5
9011 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

kirken.no

 

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"