Regler for Mellomkirkelig råd

Fastsatt av Kirkemøtet 9. oktober 2020.

§ 1. Mellomkirkelig råd
      Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagråd for økumenisk og internasjonalt samarbeid.

§ 2. Mellomkirkelig råds oppgaver
       Mellomkirkelig råd
       - ivaretar Den norske kirkes medlemskap i økumeniske organisasjoner, avtaler om kirkefellesskap
         og nasjonale søsterkirkesamarbeid,
      - arbeider med de teologiske og sosialetiske sakene som Den norske kirke møter i det økumeniske           arbeidet,
      - fremmer økumenisk engasjement og samordner kontakt mellom Den norske kirke og andre kirker,
        på nasjonalt og internasjonalt nivå og
      - fremmer samarbeid og dialog med andre tros- og livssynssamfunn, på nasjonalt og internasjonalt
        nivå.
      Rådet kan innenfor sitt mandat komme med uttalelser som rådet selv står for. Rådet kan også bistå Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtet i slike saker.

§ 3. Mellomkirkelig råds sammensetning
     
Rådet består av:
      a) Mellomkirkelig råds leder, valgt av Kirkemøtet.
      b) Fire representanter valgt av og blant Kirkemøtets medlemmer.
      c) En biskop oppnevnt av Bispemøtet.
      d) Den norske kirkes medlemmer i Kirkenes verdensråds sentralkomité, Det lutherske
          verdensforbunds råd, Konferansen av europeiske kirkers styre og ett av medlemmene i Norges
          Kristne Råds styre.
      e) En representant fra henholdsvis Kirkens Nødhjelp, Sjømannskirken og Bibelselskapet. I tillegg
          kan misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske kirke i fellesskap utpeke en representant etter
          nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkerådet.
     Medlemmene etter første ledd bokstav c og e skal være oppnevnt før valget av medlemmene etter bokstav a og b. Kirkemøtets nominasjonskomité forbereder valget av lederen og medlemmene etter bokstav b etter forslag fra bispedømmerådene.
     For hvert medlem skal det velges eller oppnevnes ett varamedlem, unntatt for de som er nevnt i første ledd bokstav d.
     Ledere i faste underutvalg møter i rådet med tale- og forslagsrett, uten stemmerett.
     Rådet kan invitere personer som representerer Den norske kirke i kommisjoner og utvalg i de økumeniske organisasjonene til å møte i rådets møter med talerett. 
    Medlemmene etter bokstav b, c og e velges og oppnevnes for fire år. Medlemmene etter første ledd bokstav d er medlemmer av rådet så lenge de innehar vervene i de økumeniske organisasjonene.

§ 4. Mellomkirkelig råds leder
     Kirkemøtet velger ved særskilt avstemning leder for en periode på to år.
     Medlemmer etter § 3 første ledd bokstav e er utelukket fra å bli valgt.
     Hvis lederen tilhører § 3 første ledd bokstav d og trer ut av vervet i en økumenisk organisasjon i løpet av toårsperioden, fortsetter vedkommende som medlem og leder av rådet ut den toårsperioden vedkommende er valgt for.
     Leder kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomité forbereder og gjennomfører valget av leder midt i valgperioden.
     Rådet velger selv nestleder for en periode på to år.

§ 5. Oppnevning og nominasjon til økumeniske organisasjoner
      Rådet skal legge frem for Kirkerådet forslag til delegater til generalforsamlinger og større møter i de økumeniske organisasjoner og kandidater til av de styrende organer i disse organisasjonene.

§ 6. Arbeidsutvalg
      Rådet skal ha et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder, Bispemøtets representant og et rådsmedlem valgt av rådet.

§ 7. Mindre endringer. Ikrafttredelse.
     
Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i regelverket.
     Reglene trer i kraft fra valget på Kirkemøtet 2020. Fra samme tidspunkt oppheves statutter for Mellomkirkelig råd.

 

______________

Kirkerådet fastsatte 29. januar 2021 følgende nærmere bestemmelser i medhold av regler for Mellomkirkelig råd § 3 første ledd bokstav e):

SMM-rådet oppnevner en representant og en vararepresentant fra misjonsorganisasjonene for en periode på fire år. Den norske kirkes medlemmer i SMM-rådet deltar ikke i oppnevningen.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"