Miljøledelse i kirkens egen virksomhet

Kirken har et betydelig ansvar for å kartlegge sin egen miljøpåvirkning og sitt eget klimafotavtrykk, samt å lete etter forbedringsmuligheter: