Forestillinger om nåde

Scenekunst og trosopplæring. Fantasi, undring og åpne samtaler om liv og tro, tradisjon og fornyelse.

Forestillinger om nåde

Nåde, myndiggjøring og livsmestring er tema kirken ønsker å utforske sammen med barn og unge gjennom prosjektet «Forestillinger om nåde». Seks forestillinger som aktualiserer reformasjonens temaer for barn og unge utvikles med sikte på å framføres i kirker over hele landet høsten 2017. Kirkerådet har, i samarbeid med Norsk Scenekunstbruk tildelt midler til utvikling av forestillingene.

Kirkerommet har en egen konsentrasjon, atmosfære og emosjonell ladning som egner seg til å ta opp «de store spørsmålene». (Regissør Terje Skonseng Naudeer)

Ønsker dere å vise en forestilling i deres menighet? Ta kontakt med aktørene, Kristine Aksøy i Kirkerådet, eller en av kontaktpersonene i bispedømmene.

 


 

Forestillingene:


Størst av alt

Inamorata Dance Company

Utøvere: Sanna Eriksson Ryg (koreograf), Tonje Aas Molnes, Elisabeth Christine Holth og Nora Svenning
Musikk: John Derek Bishop
Aldersgruppe: 13–18 år
Kontaktperson: Sanna Eriksson Ryg
Tlf. 45277571, e-post sanneryg@gmail.com

Se filmpresentasjon

I Størst av alt må ungdommene ta et kollektivt valg om å enten fysisk være en del av forestillingen og beholde et utdelt gode, eller gi vekk godet for å se danserne utføre krevende øvelser de åpenbart burde hatt hjelp til.

Etter forestillingen blir ungdommene ledet gjennom en diskusjon der de får reflektere over valget de tok. Ville de valgt annerledes dersom de fikk velge som individer, om godet var et annet eller de visste hva utfallet ble? Ingen svar er riktige eller gale, målet er at alle får reflektere over sine egne verdier og hva som er viktig for dem i forhold til det å være et medmenneske.MARTIN

BLENDWERK Teater

Dramatiker: Maria Tryti Vennerød
Regi: Terje Skonseng Naudeer
Utøvere: Monica Borg Fure, Birgit Nordby og Terje Ranes
Aldersgruppe: 14–18 år
Kontaktpersoner: Terje Ranes
tlf. 41645343, e-post terje_ranes@hotmail.com 
eller Monica Borg Fure,
tlf. 92635471 e-post borgfumonica@yahoo.no

Hjemmeside

Kunne en Reformasjon funnet sted i dag?
Finns det religiøse og åndelige spørsmål som brenner
slik at den kunne skapt en omveltning av det omfang Martin Luther skapte for 500 år siden?

Hvilke vilkår har Nåde i dag?
Fins Nåde? For meg?
I dette livet eller i det hinsidige?
Er Nåde mulig i en uoversiktlig og brutal verden?
Gjennom en rekke korte scenedikt vil forestillingen fordype seg i tanker rundt forholdet mellom individ, samfunn og Gud.Lille-Lene

Kirketeatret Fredrikstad

Dramatiker: Thor Rummelhoff
Regi: Thor Rummelhoff
Skuespiller: Kari Jenseg
Aldersgruppe: 16–18 år
Kontaktperson: Thor Rummelhoff
Tlf.: 41251870, e-post thor.b.rummelhoff@gmail.com 

Flyer for forestillinger i Fredrikstad

Da Lille-Lene er 19 år, gjør hun det ugjenkallelig grusomme mot moren sin, og langsetter en kronglet livsvei tier hun om at hun er skyld i morens død. Livet blir en marerittaktig flukt for henne til hun møter den psykisk utviklingshemmede gutten som dreper kråker med bare nevene, men som også vet noe om å åpne kirkedøren og om hva som finnes på innsiden.

Lille-Lene er historien om det å bli tatt hånd om når en har falt og ikke makter å reise seg, om en Gud som tenker annerledes enn menneskene.Korfor er det så mørkt her?

Happy Monks productions i samarbeid med Barneteatret vårt

Skodespelarar: Inger Bakke og Viggo Solum
Forfattar: Marit Ovidia Kaldhol
Scenograf og kostymedesignar: Solveig Fagermo
Komponist og musikar: Stian Omenås
Aldersgruppe: 13–15 år
Kontaktperson: Inger Bakke
Tlf. 48218981, e-post inger@happymonks.no

Se filmpresentasjon

Martin Luther si største utfordring i livet var hans eige tungsinn. Han sperra seg inne i mørke rom. Kona hans, Katharina, ville hjelpe han ved å slippe lyset inn. Det var ikkje lett for Martin å ta imot, men Katharina gav aldri opp.

I vår framsyning har karakterane Mo og Bo begge mista noko og dei treng begge hjelp for å finne att det som er borte, men korleis taklar dei å ta imot hjelp? Korleis kan vi hjelpe kvarandre til å bli glad og kva betyr det å få hjelpe eit anna menneske?

Får eg gi deg ein bit
av eit brød med litt frø?
Får eg dele med deg, vil du ta imot
på ståande fot?
Å gi – å gi er å fåBarnas bål - 95 teser

Fortellinger om nåde - barnas bålArticRose

Medvirkende: Nicolay Lange-Nielsen og Marius Kolbenstvedt
Vokal og komposisjon: Juliana Venter
Aldersgruppe: 13–18 år.
Kontaktpersoner: Nicolay Lange-Nielsen
Tlf. 93803983, e-post n-lange@online.no 
eller Marius Kolbenstvedt,
Tlf. 98077906, e-post mkolbenstvedt@hotmail.com

Hjemmeside

Dere er fantastiske. Ja nettopp dere! Fordi dere har nysgjerrighet,
lekenhet, kreativitet  er det dere som kan skape. Dere er unge,
dere kan lage en helt ny historie.

Barnas Bål tar utgangspunkt i kirkens eget miljøengasjement og oppfordringen til dyptgående reformasjon i holdning og handling - skaperverket er ikke til salgs.

Legenden Barnas bål forteller om høvdingenes råd som besluttet at ingen skulle foreta handlinger som kunne skade barnas livsgrunnlag i syv generasjoner fremover.

Med utspring i legenden tar vi ungdommene med på en reise inn i fremtiden, der den truede pakten mellom mennesket og skaperverket gjenopprettes.

Forestillingen kaller på de stemmene som ennå ikke er hørt. Kan vi i dialog med det unge publikummet inspirere dem til å formulere sine egne nye 95 teser?Jakob – veien hjem er lang

Forestillinger om Nåde - JakobHelga Samset, Fortelleriet

Utøvere: Helga Samset, fortelling
Jonas Kilmork Vemøy, trompet.
Dramaturg: Ragnhild Mærli
Aldersgruppe: Barn fra 12 år, ungdom og voksne
Kontaktperson: Helga Samset
Tlf. 99246121, e-post helga@helgasamset.no

Se filmpresentasjon her
Hjemmeside

Han lurte broren sin og rømte landet.
Han slåss med Gud.
Jakob brukte et helt liv på å komme hjem.

Fortellingen om Jakob og broren Esau er en klassiker fra Det gamle testamentet.

Den passer perfekt i et reformasjons-jubileum! Historien er dramatisk, spennende og gåtefull. Jakobs kamp blir et bilde på våre liv - helt uten filter. Nåden er skjult til stede over alt hvor han går.

I et enkelt og billedrikt språk, tett på det bibelske, gir Helga Samset liv til Jakobs dramatiske reise. Hun er fulgt av en leken og sterk trompet, håndtert av Jonas Kilmork Vemøy.

Gode fortellinger har mange gåter. Om ønskelig samtaler vi gjerne med publikum etter forestillingen - til gjensidig glede og nytte!

 


 

ANDRE FORESTILLINGER

I tillegg til forestillingene ovenfor, som er støttet i samarbeid med Scenekunstbruket, har Kirkerådet støttet to prosjekt som er utviklet i samarbeid med Tunsberg og Agder og Telemark bispedømmekontor:

Katarinas stemmer

KATHARINAS STEMMER

Forestillingen «Katharinas stemmer» med Kattas figurteater tar for seg store spørsmål rundt liv og valg for Katharina som ble gift med Martin Luther.

Forestillingen er tilgjengelig i 2017 for oppsetning i menighetene. Stykket passer for konfirmanter og oppover.

Påskenatt i 1523 gjør 12 nonner seg klare til å rømme fra klostret Marienthron. Planen er å reise nordover til Wittenberg til trygghet og frihet hos reformasjonens ledere. Katharina von Bora er en av de 12. Men hun tviler på sitt eget valg, derfor sniker hun seg inn i klosterkirken for å ta en avgjørende samtale med Gud. Til hennes overraskelse er kirken full av mennesker. Eller kanskje er det bare et uvirkelig vrengebilde frambrakt av den onde?

Slik starter kirkespillet Katharinas stemmer. Gjennom sang og bønner, gjennom dialog med publikum og intense diskusjoner med buktalerdukkene Martin Luther og Pave Leo X klarer Katharina til slutt å ta sitt valg. Hun rømmer.

Hva som senere skjedde med Katharina von Bora er historie. Hun giftet seg med Martin Luther og ble en av reformasjonens viktigste kvinner, men så langt følger ikke forestillingen henne.

 • Katarina spilles av sangeren, skuespilleren og buktaleren Cecilie Schilling.
 • Bjørn Andor Drage har gjennomkomponert forestillingen og sitter selv ved orgelet.
 • Teksten er skrevet av Anne Helgesen og Lyder Johs. Verne. Helgesen har også regien. Kirkespillet er produsert av Tønsberg-teatret Kattas Figurteater Ensemble.
 • Oppsettingen er et samarbeid mellom Kattas Figurteater Ensemble, Tunsberg bispedømme og Klingende kirkelandskap med støtte fra Norsk Kulturråd.

Les en omtale av forestillingen her. 

For bestilling og prisinfo: se www.kattas.no

 


HVEM BANKER?

Syngespill for barn ved reformasjonsjubileet av Tore Thomassen

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther spikret opp sine 95 berømte teser på slottskirkedøra i Wittenberg. Lyden av hammerslagene kan ennå høres i Europa og Norge. Reformasjonen har påvirket kirke, historie, kultur- og samfunnsliv. Dette syngespillet er skrevet av Tore Thomassen, og utviklet med støtte fra «Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke», etter initiativ fra jubileumskomitéen i Agder og Telemark bispedømme.

Dette trosopplæringsprosjektet for barn 1-7. trinn setter fokus på livsmot og tro, i arven etter reformasjonen. Tore Thomassen vil gjerne samarbeide med menighetens barnekor - eller at det dannes et prosjektkor.

Forestillingen går inn i Luthers samtid og speiler hendelser og utfordringer. Verdiene herifra går inn i sangtekstene og norsk barnevirkelighet. Forestillingens preg er optimisme, selvstendighet og frigjørende tro. Særlig vil vi forsøke å tydeliggjøre Luthers frigjørende trosvei.

Det er opplegg for 10 øvelser, som steg på veien til framføringsdagen. På hver samling er det også lagt opp til samtaletid, hvor arven fra reformasjonen vil bli belyst på ulike områder. Barnekoret jobber selvstendig i innøvingsperioden, Tore T er med på generalprøve og konsert. Det er gode muligheter for barnesolister, og skuespillere i enkle scener. Det er behov for et lite band og litt praktisk under generalprøve og framføring.

Syngespillet består av åtte sanger og scener og varer ca. 55 minutter.

På siden hvembanker.no kan du laste ned noter, tekster og pedagogisk materiell.

Kontakt Tore Thomassen post@torethomassen.no for avtale om tidspunkt og honorar.

 

 


 

Kontaktpersoner i bispedømmene

Agder og Telemark

 • Tone Klev Furnes (Seniorrådgiver kultur) - tf572@kirken.no - 38105127/97190619
 • Beate Frigstad (Rådgiver trosopplæring) - bf692@kirken.no - 38105144/92466561

Bjørgvin

 • Torfinn Wang (Rådgjevar undervisning) - towa@kyrkja.no - 55306479/98126125
 • Ragna Sofie Grung Moe (Seniorrådgjevar kultur) - rsgm@kyrkja.no - 55306473/95277371

Borg

Hamar

Møre

Nidaros

 • Vigdis Aanderaa Aakre (Rådgiver trosopplæring) - va397@kirken.no - 73539133/45854432
 • Magne Vik Bjørkøy (Rådgiver kultur) - mb499@kirken.no - 73539110/90789950

Nord-Hålogaland

Oslo

Stavanger

 • Cecilie Bakkene Pedersen (Rådgiver trosopplæring)- cp493@kirken.no - 51846276/91813715
 • Ragnhild Halle (Kulturrådgiver) - rh744@kirken.no - 51846292/97572185

Sør-Hålogaland

 • Anne Grethe Sivertsen (Rådgiver trosopplæring) - as982@kirken.no - 97639293

Tunsberg

Nasjonalt

 • Kristine Aksøy (Leder av seksjon for barn, unge og trosopplæring) ka296@kirken.no - 23081288/ 91713042

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for DEN NORSKE KIRKE OG NORGES KRISTNE RÅD

Ansvarlig redaktør:
Ingeborg Dybvig

Postadresse:
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum,
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Postadresse:
Norges Kristne Råd
Rådhusgata 1-3,
0151 Oslo
E-post: post@norkr.no 
Tlf.: 23 08 13 00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"