Våler 1000 år

Hovedbilde for tema

Våren 1022 kom kong Olav til Våler med sin flokk. Reisen er dokumentert av Snorre Sturlason, og sagnet gir Olav æren for Olavskilden, den første kirketomta på det stedet der pilen fra Olavs bue traff bakken, og ikke minst navnet som bygda fikk, Våler. Dermed la begivenhetene i 1022 grunnlaget både for kristningen av bygda og for Våler som lokalsamfunn.

Dette skal markeres gjennom hele 2022 med en rekke ulike arrangementer. Mer info finnes på 1000vis.no