Gravferd

Døden er ei grense vi ikke greier å se forbi. Når noen dør, har vi mange spørsmål og forskjellige behov. Gravferden er et steg i avskjeden. Den er et sted å minnes sammen, å sette ord på det tunge ved å miste noen. Og den er en ramme for å overgi den som er død i Guds barmhjertige hender.

Har du mistet noen, ønsker Sverresborg menighet å støtte deg i sorgen og med det å ta et verdig farvel.

 Den kirkelige gravferden skal være et sted for å søke et fast holdepunkt. Vi setter vår lit til at Gud er større enn det vi greier forestille oss og har rom for oss alle.