Barn og ungdom

Hva er kristen tro og hvordan praktiseres tro? Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer Strinda menighet til trosopplæring for barn og unge.