Tilbud spesielt for voksne

Foruten de ukentlige søndagsgudstjenestene har menigheten også andre arrangementer.