Bryllup

Ekteskapsinngåelse er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. I kirka heter ekteskapsinngåelse vigsel, og det er presten som vier brudeparet.

I Den norske kirke er det nå åpnet for vigsel også for likekjønnede par. Et nytt vigselsrituale er utarbeidet som kan brukes både for heterofile og likekjønnede par. Det er ulike kostnader ved vigsel i egen soknekirke eller vigsel i en annen kirke i Trondheim.

Vi ber alle gjøre seg kjent med prisene - se infoboks under. Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka, men det er heller ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni med bare forlovere og brudepar til stede. Lademoen arrangerer også drive in-vigsel en gang i året (se nedenfor). Velkommen til bryllup i Bakke og Lademoen kirker!