Kontaktinformasjon for Os menighet

Os kirke 
Almannveien 54

Adresse: Os kirkekontor, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen

E-post: kirkekontoret@os.kirken.no. Telefon: 966 26 530
Åpningstid: Man-Tor 9.00-14.00