Gravferd

Døden rammer oss alle. Gravferda gjør døden og adskillelsen mer konkret. Å samles om kista i gravferden er et stoppested på veien gjennom sorgen. I Os ønsker vi at gravferden skal gi familie, venner og lokalsamfunn en verdig avskjed med det livet som er levd. I gravferda får vi takke og minnes den som nå er død.