Kontaktinformasjon for Oddernes menighet

Kontonummer for gaver: 3000.07.70090
Vipps: 11 66 43
Organisasjonsnummer: 976 992 555

Besøksadresse Oddernes: Jegersbergveien 6
4630 Kristiansand

Besøksadresse Justvik: Grostølveien 4 E
4634 Kristiansand

Telefon Oddernes: 38 19 68 00
Telefon Justvik: 38 19 68 00

Ved spørsmål om utleie av menighetshuset: 917 93 239