Ansatte i Den norske kirke lokalt i Melhus

Postadresse

Postboks 55, 7221 Melhus

Besøksadresse

Søreggen 2 B, Ligger i samme bygg som Gauldal Brann og Redning IKT.

Kontaktinformasjon

Telefon: 970 08 620 https://kirken.no/melhus

Personer

Bygninger

Lenker