Dåp

Det er en god skikk i Norge at vi som tilhører Den norske kirke, lar barna våre bli båret til dåpen når de er små. For den som ikke er døpt som barn går det selvfølgelig an å døpes senere i livet. Dåpen er inngangsporten til et liv i fellesskap med Jesus Kristus og med alle som tror på han. Nederst på denne sida finner du lenker til informasjon spesifikt om dåp i kirkene i Melhus og generelt i hele Den norske kirke. For kirkene i Melhus kan man her melde dåp elektronisk, i tilfelle må du ha klar et ønske om kirke og dato, samt opplysninger om foreldre og faddere for barnet.

Vanligvis blir barnet døpt i den kirka hvor det bor. Men det kan være forhold som gjør det naturlig for dere foreldre å enten velge dåp i en annen kirke i kommunen, eller i en kirke i en annen kommune.

I det siste tilfellet må dere først kontakte kirkekontoret i den aktuelle menigheten for å avtale dato osv. Deretter fyller dere ut nedenstående skjema "Påmelding til dåp". Dåpssamtalen gjennomføres i Melhus.

Sitat

Jesus sa: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.»

Matteus 28,19-20

Artikkelsnarveger