Vigsel i kirken

Bryllup er en feiring av kjærligheten. Markeringen kan være nedstrippet og i all enkelhet eller storslått og påkostet, men hovedsaken er at to mennesker lover å elske og ære hverandre og holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to personer hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.

Kirkemøtet vedtok i 2017 en vigselsliturgi som også ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i kirken. Mer om de to vigselsliturgiene finner du i lenken nedenfor.