Tidligere konfirmanter i Øymark

Her kan dere se navn og bilder av tidligere konfirmanter i Øymark kirke. Bildene ligger nederst på siden.

1909

Kristian Rudolf Skaug. Jens Johansen, Hans Adolf Andreasen, Ragnvald Marinius Wang, Hans Olsen, Iver Marinius Heed, Lars Johannes Jensen Frøne, Gabriel Krog, Ole Martin Johansen, Even Edvardsen, Anders Kristian Augustsen, Ole Anton Sypriansen, Peter Iversen Østebu, Thorvald Johansen, Konrad Marinius Sypriansen, Einar Martinius Antonsen, Johan Marinius Edvinsen, Anders Kristian Nilsen, Albert Kristian Petersen, Edvard Andersen, Harald Hansen, Peter Jensen, Arvid Harry Andersen.

Karoline Dothea Svendsen, Johanne Olava Brynildsen, Marie Nilsen, Hilleborg Marie Buer, Augusta Emilie Karlsen, Olga Elise Olsen, Anette Rambøl, AnnaCecilie Stikle, Karen Borghild Stikle, Marie Josefine Olsen, Hedvig Theresia Olsen, Anna Ovidia Hansen, Aagot Jensen, Else Ovidia Edvardsen, Aagot Lovise Antonsen, Inga Elisabeth Jensen, Anna Nilsen, Andrea Cecilie Jensen.

1910

Kristen Markussen, Anders Severin Johansen, Johannes Hartvig Buer, Ivar Hjalmar Andreassen, Anders Edvin Nilsen, Norvald Fredrik Fløvik, Kalmar Olaves Syversen, Arnt Marentius Kristiansen, Aksel Martinsen Anders Halvard Wang, Birger Melankton Diskerud, Olaf Johansen, Kristian Jensen Fossum, Jørgen Johannes Pommern, Anders Edvin Johannesen, Iver Martinius Petersen, Einar Laurits Iversen, Jens Kristian Olsen, Hans Kristian Hanstensen.

Karen Johanne Gråbøl, Hedvig Marie Vig, Marie Rakstad, Betty Marie Larsen, Laura Ovidia Edvardsen, Nanny Vilhelmine Melleby, Hulda Otilie Martinsen, Anne Emilie Haldorsen, Johanne Augusta Høkelund, Karen Johanne Andreasen, Juliane Sofie Johansen , Inga Kristine Martinsen, Jenny Petra Olavesen, Karoline Johanne Antonsen.

1911

Prest Einar Diesen.

1.rad f. V. nr.5: Margit Buer, nr. 6 Elisabeth Øiestad Sydengen

2. rad f. V. Nr. 1 Martin Sydengen, nr. 6 Adolf Engsødegård, nr. 8 Jens Østebu

Agnes Erasmine Holmboe, Karoline Sofie Martiniusdatter, Elisabeth Marte Øiestad, Anna Otilie Brynildsdatter, Valborg Andrea Jensen, Hulda Caspara Guneriusen, Ingeborg Elise Olsen, JennySalome Olsen, Anna Cecilie Eriksen, Anna Kristine Olsdatter, Anna Lovise Edvardsdatter, Marie Sofie Johansdatter, Margit Constanse Buer, Anna Kristine Jensdatter, Berta Eriksen.

Einar Johansen, Anders Nilsen, Hans Svanberg, Kristian Olaisen, Hans Kristian Jensen, Knut Halvdan Soot Aarnes, Sigurd Kristoffer Krosby, Martin Brynhildsen, Jens Iversen Østebo, Jens Kalmar Evensen, Adolf Edvardsen, Kristian Fredrik Andersen, Johan Adolf Jensen, Emil Sigvart Sypriansen, Kristen Andreasen, Iver Sigvart Svendsen, Johannes Andreasen, Einar Augustsen, Kristian Bernhard Iversen, Jens Thorolf Thorsen, Andreas Olafsen.

1912.

Gjerløw er prest.

1913.

Gjerløw er prest, og Olga Fløvik er en av konfirmantene.

1915

Eilert Branes, Kristian Krossby, Andreas Aas, Anders Kristian Lihagen, Petter Hans Braarud, Johan Andreas Gunneng, Engebret Holtet, Ivar Holtet, Johan Labråten, Cyprian I. Buer, Kristian Marinius Grøndal, Johan Edvard Svendsen Sandbekk, Einar Bergbråten, Anders Brudal, Cyprian Jensen.

Otilie Gravdal, Solveig Ingeborg Lømmerød, Hilda Augusta Volen, Gudrun Sæter, Marie Johansen, Marie Constanse Lintho, Begljot Solbakken, Ester Ruud, Hildegard Caspara Frøne, Ingeborg Signe Buer, Helga Marie Espelund, Margit Otilie Knoll, Marie Hagen, Jenny Lovise Taskerud, Ingeborg Signe Kilander , Harriet Holmboe.

1916

1. rekke f.v. NN, Lydia Dammyr, Olga Bernhus, NN, NN, Prest Moe, Ragna Volen, Astrid Sleviken, Tony Lervik.

2. rekke  ytterst til høyre Einar Nordengen.

1924

Johan Einar Sandæk, Olav Trygve Labråten, Sverre Westgård, Anders Kr. Grislingås, Sigurd Olav Sagstuen, Roald Taskerud, Robert Lømbo, Håkon ?, Håkon Grøndal, Alf Georg Johansen, Sigurd Kristian Slevigen, Asbjørn Andersen, Georg Rambøl, Trygve Hansen, Thorvald Wolden, Thorolf Fjeld, Erling Brekka, Steinar Sønstegård, Hjørdis Haug, Margitt Haug, Ragna Sofie Øystad, Kristine Eng, Alvilde ThoresenSigrid Marie Solberg, Helga Hagen, Ågot Botner, Randi Buer, Sofie Viken, Valborg Søbyskogen, Alfild Frøne, Guderun Storemoen, Borghild Bøn, Johanne Sandaker, Ingeborg Johansen, Ingeborg Berger, Marie Holtet, Julie Dybedal, Astrid Volen, Inga Bakken, Thora Lintho, Agnes Heyerdal, Ester Skofterud, Gudrun Helene Haneborg.

1926b

Sigrid Herrud, Signe Eng, Peter Buer, Fjell, Matha Nordby, Borghild Kasbo,

 

1931

Foran f.v: Astrid Fløvik, Thora Kasbo Wiken, Ingrid Wiken Buer, Lilly Jensen, Ragnhild Haug, Ester Sandaker Mårud, Ingeborg Haugen Engsbråten, Augusta Edvardsen Heyerdahl, Elsa Larsen, Helga Westgaard Sandbekk,

2. rekke: Olga Studsrud Trollsund, Aslaug Labråten Rødkinn, Aurora Hansen, Rolf W. Larsen, Jens Frøne, Ragnvald Nesset, Åge Thorsen, Håkon Heyerdahl, Kristian Dybvik, NN, Astrid Berger Grislingås, Signe Sletta, Signe Struten Westgaard,

3. rekke: Einar Lysaker, Johan Bergbråten, Jørgen Kasbo, Einar S. Roar Øiestad, Even Kristiansen Knappenesset, Johan Nesset, Arne Ytterbøl, Einar K. Øiestad, Gulbrand Østebo, Harald Johansen Gjøsbo, Hjalmar Gromholt, Håkon Moen, Sogneprest Ivar Aarseth.

1933

1. rekke fra v. Valborg Haug Svendsen, Inger Trollsund Solbrekke, Inger Jensen Mehlum, Inger Marie Jensen, Thora Ødegård Haugnes, Agnes Ås Rakstad, Margrethe Dammyr Gunneng, Ruth Moen Søby, Valborg Johansen Karlstorp. Elsa Pettersen Dammyr.

2. rekke:Prest Aarseth, Anders Heyerdahl, Johannes Syversen, Synnøve Slevigen Dybedal, Synnøve Buer Åseby, Ester Upman Bernhus, Halvdan Gunneng, Sigurd Solberg, Petter Aarnæs.

3. rekke: Johan Bøhn, Alf Huse, Eivind Larsen, Alf Dahl, Arne Sletten, Kristian Struten, Petrus Gunneng.

4. rekke: Johan Nybo, Karsten Grislingås, Olaf Johansen

1945-35

40- og 50-års konfirmanter i Øymark

De ble konfirmert i 1945 og 1935 1. rekke: sogneprest Odd Bjørntvedt Edvardsen, Synnøve Labråten, Bjørg jristoffersen Sandli, Anne Lise R, NN, NNuud

Bakerst til h: Gunvor Solbrekke g. Syversen

 

1935b

50 år konfirmanter Foran fra v: Brit Aarnæs, Rut Sandaker Frøne, Margit Sletten Sukken, Thea Østli Lintho, Anne Ås Svingen, Evelyn Branes Johansen

2. rekke. Asta Engsødegård Buer, Inger Ruud Labråten, Ingeborg Rørvik Øistad, Else Wiken Omvik, Inger Moen, Inger Fløvik Diskerud

3. rekke: Kåre Takserud, Øyvind Buer Spekkebo, Ludvig Våler, Leif Ekenes, Ole Kasbo, Oddvar Herrud, Kristian Eng, Leif Åseby.

 

1935c

Foran fra v: Marie Jensen Nytomt, Margit Sletten Sukken, Anne Aas Svingen, Thea Østerli Linto, Gerd Olsen, Brit Årnes.

2. rekke: Inger Moen, Signe Volødegård, Inga Fløvik, Ruth Sandaker.

3. rekke: Borghild Nesset, Else Wiken Omvik, Inger Fløvik Diskerud, Borghild Sydengen, Asta Engsødegård Buer, Inger Ruud.

1937

Foran fra v: Anna Herrød Kleva, Åse Brennsund,Margrethe Labråten, Ågot Berger, Marie Torp, Magnhild Bakken, Maren Øiestad, Ågot Aarnes, Solveig Larsen, Bertha Furulund, Anna Synnøve Fjellengen, Astrid Lihagen.

2 rekke fra v.prest Haugen, Kåre Hagen, Kristian Brattås, Edvard Rødser, August Våler, Ole Hattestad, Jens Labråten Rødkinn, Oddvar Solbrekke, Harald Heyerdahl, Jens Svingen, Reidar Kristiansen, Willy Uppmann.

3 rekke fra v: Eugen Søby, Kristian Gjølsjøødegård, Yngvar Nytomt, Ivar Gråbøl, Harald Bøen, Alf Labråten, Rolf Fløvik, Harald Studsrud, Rein Olsen, Asbjørn Berger, Frank Heed.

1938

Foran fra v: Martha Trollsund, Ruth Sydengen, Aslaug Bergbråten, Aslaug Gunneng, Ingrid Dammyr,Inger Grislingås, Thea Ruud, Jutta Tveten, Inger Sletten, Gunvor Struten, Solveig Brandsrud.

2. rekke: Prest haugen, Margrete Mårud, Lydia Taskerud. Aud Lihagen, Ingrid Søgård, Solveig Eng, Ruth Labråten,Randi Ruud, Ruth Anonby, Gunvor Taskerud, Tora Andersson Åseby, Elise Ås,Johannes Knold.

3.rekke;Ole Brodal, Ivar Labråten, Håkon Dypedal, Kjell Huset, Sigurd Sandbekk, Erling Sandmo, Tor Halvorsrud, Hans Jensen Otteid, Olaf Botten, Hans Jensen Ørje, Kåre Nilsen Glunberg, Arne Ekenes Rød, Karsten Buerskogen.

1942

Foran fra v: Åse Moen Nilsen, Sonja Eng Iversen Labråten, Kari Haneborg, Olga Syversen Fjellengen, Valborg Bergstrøm, Synøve Wold, Magnhild Heyerdahl Steen, Solveig Sandmo, Sigrid Iversen Labråten Våler, Aslaug Botten Iversen, Dagny Heyerdahl,

2. rekke.Jens Brodal, Frøne, Reidar Ekenes, Oddlaug Dammyr Engsødegård, Else Halvorsrud, Valborg Botten Dammyr, Sigurd Gråbøl, Kåre Olsen, Karsten Siljeholt, Odd Huse.

3. rekke: Kjell Brynildsen Haug, Bjarne Engsødegård, Bjarne Bergbråten, Asbjørn Herrud, Sverre Engsødegård, Kristian Nygård, Johan H..., Åge Dammyr, Rolad Heed, Johannes Våler, Einar Sydengen, Arne Westgaard, Rolf Sætra

 

1943

 

1944

 

1945

1945-35

40- og 50-års konfirmanter i Øymark

De ble konfirmert i 1945 og 1935 1. rekke: sogneprest Odd Bjørntvedt Edvardsen, Synnøve Labråten, Bjørg Kristoffersen Sandli, Anne Lise R, NN, NNuud

Bakerst til h: Gunvor Solbrekke g. Syversen

1945b

50-års konfirmanter i Øymark kirke. De ble konfirmert i 1945 Zimmermann(presten), Damene:Anna Ankerud, Astrid Sandaker g. Bråten, NN, Gunvor Labråten g. Vestlie, NN, NN, Berit Bakke, NN, Nora? Ås, Astrid Lislegaard g. Knarvik. Mennene: Nr. 3 fra h.Sverre Slevigen

1946

foran fra venstre: ? Myrvoll, Elsa Voll, Signe Evensen Søby,Edel Krosby, Åse Dybvik , Anne Lise Heen, NN, Astrid Labråten, Anna Svingen, NN, Gunvor Hagen.

mittere rekke fra venstre: Kåre Moen, Sverre Herrud, Harald Albinson, Kjell Ruud, Ragnar Storløs, Hans Olsen Torp, Trygve Ankerud, Bjørn Magnes, Einar Halvorsrud, NN, Presten.

bakerste rekke fra venstre: Petter Evensen, Odd Hagen, Arne Solbrekke, Egil Voll, Arnold Andersen, John Frøne, Gudmund Nilsen, NN, Thor Sætra, Oddvar Bernhus, Arne Syversen, Arne Andersen.

1947

* Foran fra v: Mary Syversen Ekenes, Randi Ekenes Wiig, Bodil Westgaard Dybvik, Anna Vaaler, Prest Lund, Eina Buerødegård, Berta Solberg Jensen, Esther Mauritzen Bergbråten, Hjørdis Olsen Brekke, Ingrid Olsen Bjørnstad.

2. rekke: Åse Syversen, Anders Buer, Rolf Gunneng, Knut Lintho, Rolf Krosby, Torbjørn Olsen, Willy Gulbrandsen, Johan Olaf Ysterud, Ivar Nilsen, Bjørg Taskerud

3. rekke: Leif Søgård, Kåre Kristensen, Bjørn Gundersen, John Branes, Ole Aas, Rolf Buer, Rolf Jensen Nytomt, Jens Fossum, Tor Ulstein.

1947b

40-års konfirmanter i Øymark 1987. De ble konfirmert i 1947 1. rekke: Mary ekenes, Randi Rød, Åse syersen, Eina Buerødegård

2.rekke: Ingrid Olsen g. Bjørnstad, NN, Bjørg Taskerud, Ivar Nilsen, Bodil Westgård g. Dybvik, NN, Hjøris Brekke, Anna Våler g. Haugerud, NN

3.rekke: Rolf Krosby, NN, Bjørn Gundersen, NN, NNNavn fra Ruth Frøne og Margit Sukken.

Ole Sverre Lislegård og Harry Johansen? Taskerud. er med på bildet.—

1949

Foran fra v: Inger Lundqvist, Ingrid Jensen, Berit Dahl, prest Lund, Ragnhild Vold, Åse Branes, Bjørg Aaseby

2. rekke: Arne Ruud, Kjell Olsen, Reidun Westgaard, Karin Rambøl, Randi Wiig, Else Rambøl, Åse Solbrekke, Ottar Andersen.

3. rekke: Hans Husebråten, Bjørn Dybedahl, Bjørn Heed, Johannes Syversen, Arne Kristensen, Thorstein Dammyr, John Pommeren

1949b

50-års jubileum i 1999 1.rekke: Runo Lilleåsen, Åse Branes Tangen, Else Rambøkl, Tulla Søbyskogen, Ragnhild Vold Funde ?..., Bjørg Rambøl,

Bak: Johannes Syversen, Reidun Westgaard, Hjertrud Lintho, Randi Klund, John Pommern, Inger Lundquist, Bjørn Heed, Arne Ruud, Ottar Andersen, Hans Ullstein, Hans Husebråten, Arne Kristensen

1950

Foran fra v: Inger Johansen, Gerd Gunneng Fyldeng, Reidun Iversen Labråten, Prest Lund, Martha Ås, Anne Mari Sæthra, Astrid Buerødegård Moen,

2. rekke: Alf Ytterbøl, Eli Brekka Herrud, Kirsten Spjudnes Kinn, Britt Hansen, Astrid Sloreby Lintho, Solveig Gråbøl Magnhild Nordengen, Finn Eng.

3. rekke: Reidar Albinson, Arne K. Dehli, Trygve Sydengen, Arne Nilsen, Reidar Eng, Arne Solberg, Rolf Berger.

1951

 1. rekke f. v. Turid Wold, Mathea Buer, Evy Ekenes, Berit Sydengen, Gerd Søgård, Gerd Brattås, Gerd Holta, Elin Krog, Astrid Vestgård.

 2. rekke f. v. Kjell Gunneng, Harald Gunneng, Ragnvald Bergbråten, Ole Lømbo, Ragnhild Østby, Bjørg ?, ? , Rolf Jensen, Harry Taskerud, ? .

 3. rekke f. v. Rolf Vestgård, Karsten Solbrekke, Steinar Herrud, Johannes Dammyr, Kåre Fløvik, ? , ? Lislegård, Jens Nysterud, Jan Engsødegård, Henry Iversen.

1951b

40-års-konfirmanter. Foran fra venstre: Elin Fosser f. Krog, Ragnhild Berger f. Østby, Turid Wold, Gerd Fagerhøi f. Bratås.

2. rekker. ??, Eli Herrud f. Syversen, Astrid Ruud f. Westgaard, Liv Buer f. Søgård?, Kåre Fløvik, Ole Lømbo.

3. rekke. Rolf Jensen Nysterud, ??, Johannes Dammyr, Harald Gunneng, Jan Engsødegård, Arne Gromholt, Rolf Westgaard, Henry Iversen.

 

1952

Foran fra v: Gerd Helene Fredriksen, Inger Bergbråten Solbrekke, Lisbet Nilsen Lislegaard, Tove Herrød, Presten Lund? Astrid Ulstein, Ragnhild Solerød Klerud, Eva Wallin Broen, Åse Olsen Nilsen.

2. rekke: Morten Jensen, Hans Mårud, Anne Marie Kristoffersen Sande, Ingrid Siljeholt Engsødegård, Anna Sandbekk, Oddlaug Solbrelle Lintho, Tor Aas, Terje Larsen, Ragnar Brekka.

3. rekke: Ole Krosby, Lorang Lintho, Frank Jensen, Jan Jensen, Knut Dybedal, Håkon Knoll, Bjørn Utgård, Gudmund Gulbrandsen, Andreas Søgård, Odd Labråten.

 

1953

Foran fra v: Alfhild Westgaard, Karin Engsvik, Solveig Iversen Labråten, Unni Mehlum, Prest Lund, Åse Labråten, Rigmor Jensen, Eva Nesheim, Ragnhild Buer,

2. rekke: Reidar Olsen, Sten Slevig, Sigmund Buerødegård, Bjørg Ytterbøl, Astrid Gråbøl, John Solbrekke, Egil Sande, Erling Solerød.

3. rekke John Erik Engen, Vidar Lintho, Kjell Syversen Ekenes, Oddvar Sloreby, Kåre Maurtizen

1954

Foran fra v: Bjørg Angel, Gerd Krogsrud, Ingrid Braarud, Kari Wiig, prest Lund, Aud Olsen, Jorunn Vikeby, Edith Gunneng, Ragnhild Sandli.

2. rekke: Arild Herrød, Ragnhild Øiestad, Astrid Østby, Ingrid Østby, Ruth Svendsen, Åse Nilsen, Bjørg Engsvik, Liv Sydengen, Margit Søgaard, Haldis Nybo.

3. rekke: Nils Gunnar Uttersrud, Eilif Mosbæk, Sigmund Jensen, Guttorm Halvorsrud, Knut Berger, Oddvar Ødegaard, Odd Nilsen, Knut Espelund, Bjørn Mårud, Odd Syversen,

1955

1. rekke f. v. Ammy Hagen, Anne Lise Hiin, Borghild Albinsson, Margit Olsen, Presten, Berit Saksether, Gunhild Nygård, Bodil Solbrekke, May Gro Brekka.

2. rekke f. v. Synnøve Bråten, Astrid Øistad, Bodil Iversen, Solveig Buer, Gerd Syversen, Kari- Mette Meirik, Eva Andersen, Elsa Kokkin, Ragnhild Sloreby, Torunn Heed, Jorun Andersen, Anne Marie Grislingås.

3. rekke f. v. Jan Gulbrandsen, Kai Tjernes, Sigmund Westgård, Kjell Johnsen, Olaf Johansen, Arne Sandbæk, Kåre Holta, Sverre Solbrekke, Erling Solbrekke, Arne Berger, Sven Hansen.

1956

1. rekke f.v. Gerd Buer, Solveig Branes, Reidun Syversen, Astrid Wiig, Ingrid Jensen, Bodil Olsen, Else Westgaard, Tordis Grislingås, Blanche Marie Andresen (Bøhn).

2. rekke f.v. Jan Amund Krog, Harald Vaaler, Bodil Aaseby, Unni Huset, Anne Lise Haug, Spr. Torbj. Riise Hansen, Åse Ragnhild Gundersen, Inger Lise Jensen, Marit Nytomt, Ivar Engsvik, Agnar Husebråten, Tor Heen.

3. rekke f.v. Odd Nesset, Olav Trollsund, Jan Kasbo, Trygve Ringsby, Terje Syversen, Ragnar Sønstegård, Jan Angell, Harald Sandli, Kåre Nordby, Knut Fjellvang, Harald Westgaard, Reidar Solbrekke, John Egil Solerød, Ulf Harvold , Knut Gunneng.

1957

1. rekke f.v.Solveig Espelund, Ragnhild Buer, Aslaug Buerødegård, Greta Dammyr, Aslaug Arvesen, Tove Rakstad, Åse Bergbråten, Elsie Ødegård.

2. rekke f.v. Knut Knoll, Frank Solbrekke, Jens Kasbo, Spr. Torbj. Riise Hansen, Gunnar Sydengen, Gunnar Flydal, Steinar Kasbo.

3. rekke f.v. Rolf Fjeld, Egil Dybvik, Henry Dammyr, Knut Brattås, Olaf Engsvik, Johan Mosbæk, Erling Berby.

1958

Ove Seljeseth, Iver Halvorsrud, Roy Heyerdahl, Gunnar John Kristian Dybedahl, Kai Stenbakk, Gunnar Grislingås, Rolf Nesset, Aage Johnny Gunneng, Magnhild Westgaard, Liv Torunn Østenby, Eva Grislingås, Anne Lise Gulbrandsen, Elin Gudrun Labråten, Marit Lovise Fog, Dorte Louise Herrød, Marit Hansen, Kari Spjutnes.

 

 

1959

 1. rekke: Solfrid Syversen, Bodil Brattås, Gerd Kristoffersen, Kirsten Buer, Reidun Nilsen, Grethe Aas, Liv Bratås, Kari Degnes, Gerd Fjellvang, Anne Grete Larsen, Åse Ødegård, Karin Nybo.

2. rekke f.v. Solveig Huset, Astrid Nesset, Berit Kasbo, Edith Heyerdahl, Berit Jansen, Ingrid Østebo, Spr.Torbj. Riise Hansen, Bjørg Wiig, Signe Sønstegård, Karin Studsrud, Eva Svendsen, Aslaug Nysterud, Eva Frøne.

3. rekke f.v. Ulf Uttersrud, Ole Karsten Andersen, Knut Granli, Tor A. Buer, Tore Herrød, Ivar Buer, Johan Anders Aaseby, Rolf Sandli, Jan Nygaard, Sigbjørn Dybedahl, Odd Branes, Arnt Einar Øiestad.

1960

1. rekke f.v. Åse Kristoffersen, Anne Mari Hansen, Reidun Seljeseth, Marit Jensen, Jorunn Melleby, Ragnhild Kristoffersen, Spr. Torbj. Riise Hansen, Edda Harvold, Bjørg Øiestad, Hildegunn Ellingsen, Bjørg Westgaard, Jorunn Gunneng, Grethe Heed,

2. rekke f.v. Erik Magnæs, Johnny Dammyr, Anne Helene Langebrekke, Lisbeth Lundqvist, Grethe Dahl, Mary Engsvik, Bjørg Jonvik, Tordis Østby, Ellen Jensen, Reidun Johansen, Åse Nesset, Marit Holta, Ingalill Ødegård, Reidun Kristensen, Gunvor Frøne.

3. rekke f.v. Rolf Kasbo, Edmund Dolata, Ole Jørgen Syversen, Tor Buer, Bjørn Lintho, Jan Jansen, Svein Kirkeleite, Ragnar Dybedahl, Ivar Grislingås, Jan Buerødegård, Bjørn Mosbæk, Per Spjudnes, Per Andersen, Knut Frøne, Sten Rambøl, Per Christian Wiig.

1960b

25 års konfirmanter i Øymark kirke. Foran fra v: Prest Odd Bjørntvedt Edvardsen, NN, Marit Jensen Tidell, NN, Bjørg Westgaard, Aase Nesset, NN,

2. rekke: Aase Kristoffersen Kjendsmo, NN, NN, Hildegunn Ellingsen Bøhn, NN, Thordis Østby Rørvik.

3. rekke. NN, Ragnar Dybedahl, Bjørg Øistad Kristoffersson, NN, NN, NN,

1961

Bak fra v. Harald Otto Svingen, Jan Nordby, Hans Fog, Tor Fjeld, Karl Yngve Uttersrud, Hans Sletten, Åge Bergbråten, Arne Nesset, Thor Huse, Asbjørn Studsrud.

Midten fra v. Gunnar Mehlum, Trond Volden, Arne Omvik, Arne Rambøl, Knut Mårud, Leif Nesset, Stein Krogsrud, Svend Søby og sokneprest Torbjørn Riise-Hanssen.

Foran fra v. (pikenavn) Laila Dammyr, Torill Øistad, Kari Gromholt, Gerda Dahl, Liv og Aud Tveter (eller omvendt!), Karin Solerød, Thordis Kasbo, Alison Dehli, Torunn Seljeset, Gerd Ruud.

1962

1. rekke f.v. Eva Engsødegård, Randi Degnes, Evy Syversen, Torgunn Eng, Eva Svingen, Grethe Øiestad, Elisabeth Sloreby, N.N., Marit Frøne, Torill Rakstad, Jorunn Nytomt,

2. rekke f.v. Spr. Torbj. Riise Hansen, Kjell Moen, Per Otto Skaug, Kjell Dybvik, Steinar Buer, Rolf Arne Hansen, Gunnar Søby, Andreas Ellingsen, Reidar Trollsund, Emil Melleby, Per Erik Heyerdahl, Tor Kasbo.

3. rekke f.v. Per Otto Langsrud, Åge Syversen, Nils Petter Kristoffersen, Rolf Frøne, Reidar Berger, Arne Grislingås, Åge Mosbæk, Jan Arild Huset, Terje Thoresen.

1963

 1. rekke. Helle Marit Halvorsrud, Åse Jorun Hansen, Aud Sletten, Britt Eng, Gulli Brattås, Kari Engen, Drude Herrød, Kjersti Jonvik, Anne Lise Olsen, Karin Solvår Syversen, Jorun Espelund, Solfrid Ødegård

 2. rekke. Karin Dybedal, Solfrid Olsen, Hans Kristian Buer, Odd Ivar Halvorsrud, Riise Hanssen, Jon Egil Westli, Egil Skogdalen, Svein Nygård, Ingebjørg Eng, Solfrid Uppman.

 3. rekke. Halvor Grislingås, Asbjørn Otto Braarud, Karstein Kristung, Knut Jensen, Jan Syversen, Ola Stenbakk, Bjørn Cristensen, Rægge Åseby, Knut Solerød.

1963 b

30-års konfirmanter 1993 i Øymark kirke Foran: NN, Anne Lise Olsen g. Halvardsson, Helle-Marit Halvorsrud g. Grini, Ingebjørg Eng g. Kleppe, Britt Eng, Karin Solvår Kjøs, Kjersti Jonvik, Drude Herrød, Gulli Brattås g. Wiken. Solfrid Ødegård

Bakerst: Ola Stenbakk, Jan Syversen, Knut Solerød, Jon Egil Vestlie, Hans Kristian Buer, Egil Skogdalen, Odd Halvorsrud

1963 c 50-års konfirmanter 2013

1964

Bak f. v.: Odd Øistad ,Erik Brodal ,Harald Brekke ,Erik Fog ,Per Ola Andersen ,Odd Dammyr .

Midtre f. v.: Edel Trollsund, Astrid Stensrud,Torill Ødegaard ,Randi Heyerdahl , Kjersti Enger, Riise Hansen, Solveig Ruud, Grethe Ødegaard, Anne Vigen Torild Henriksen, Barbro Vedvik.

Fremst f. v.: Bjørg Melleby, Ingrid Frøne ,Inger Øistad , Mette Johannesen ,Bjørg Hansen ,Turid Heed ,Marit Jensen , Anne Lise Ellingsen, Ingjerd Eng.

 1965

1. rekke f.v. Johnny Jemsen, Jan Magnus Bergseth, Sverre Syversen, Sigmund Ødegård, Sidsel Stølen, Sidsel Utgård, Spr.Torbj. Riise Hansen, Ragnhild Fløvig, Gunvor Øiestad, Erling Omvik, Einar Brandsrud, Roy Syversen, Gunnar Myhrvold.

2. rekke f.v. Reni Braarud, Kari Mårud, Wenche Nilsen, Solfrid Andersson, Aud Wiken, Lise Wold, Astrid Frøne, Gerd Nybo, Bjørg Stensrud, Elisabeth Buer, Gunhild Malmo, Bjørg Huset, Berit Bakke, Ruth Stusrud.

3. rekke f.v. Ole Martin Søby, Jørn Skogdalen, Tom Johnsrud, Svein Sætra, Torgeir Jonvik, Gunnar Nesset, Åge Westlie, Atle Moe, Egil Syversen, Hans Petter Meirik, Olaf Svingen, Arne Kasbo, Knut Johnsen, Leif Johnsen, Tor Dahl, Steinar Syversen.

1966

Rad 1 f.v.:  Ann Brith Murtnes, Solveig Johanne Studsrud, Aud Frøne, Wenche Irene Klata, Torild Helene Arvesen, Lena Kristiansen, Ann Elise Grislingås, Johanne Buer, Aud Bakken, Anne Britt Olsen, Solveig Holm, Karin Monica Jensen, Anne Mari Kasbo.

Rad 2 f.v.:  Jan Ivar Volødegård, Inger Marie Halvorsrud, Ada Kristin Martinsen, Nina Elisabeth Braarud, Inger Johanne Eng, Riise Hansen, Ingun Seljeseth, May Sissel Brodal, Magnhild Irene Gunneng, Anne Louise Eng, Laila Irene Syversen, Thor Arne Saksæter.

Rad 3 f.v.:  Jan Gunnar Berger, Ole Johnny Olsen, Tor Olaf Funderud, Jan Harald Øiestad, Kjell Erik Sotodden, Vilfred Jensen, Leif Gunnar Jensen, Biger Brattås, Arne Engsødegård, Henry KroghArne Westlie, Magne Nesset, Svein Roger Myhrvold.

1967

1. rekke f.v.:  Grethe Olsen, Randi Haugland, Wenche Hansen, Grethe Steen, Anne Vedvik, Spr. Torbj. Riise Hansen, Randi Sætra, Eva Gjølsjøødegård, Laila Ankerud, Anna Ragnhild Ødegård, Wenche Nygaard.

2.rekke f.v.:  Kjell Sandli, Rune Solberg, Roy Kristiansen?, Eli Bakken, Eldbjørg Ringsby. Eva Murås, Anne Lise Ankerud, Åse Mosbæk, Petter Asbjørn Aarnæs, Kjell Huset, Jan Allan Gustavsen.

3. rekke f. v.:  Kjell Uppman., Kristian Vigen, Harald kvisler, Vidar Svendsen, Bjørn Bergseth, Åge Huset, Trygve Engjom, Rune Johnsen, Stig Uppman?, Erik Jensen, Ole Ødegård, Aslak Jonvik, Frank Wold

1968

1.rekke fra venstre.:  Ingebjørg Fjeld, Sylvi Malmo, Liv Ødegård, May-Kristin Hattestad, Torill Myrvold, Ann Lillehagen, Gerd Jensen Nytomt, Else Lervik, Karin Jensen og Elisabeth Holm

2.rekke fra venstre.: Thorbjørn Riise Hansen, Gunnulf Henriksen, Per Kristian Jensen, Sten Rødser, Steinar Nesset, Knut Labråten, Hans Heyerdahl, Jan Inge Bjørnstad, Kjell Kvisler, Bo Aas, John Ruud og Egil Lintho.

3.rekke fra venstre.: Egil Heed, Stein Hansen, Helge Engsødegård, Svend-Even Eng, Roar Olsen, Einar Øistad, Gunnar Funderud, Odd Engsødegård, Ragnar Jensen og Sigurd Thorgrimsbo.

1970

1. rekke f. v.:

Reidun Irene Nygård, Gudrun Synnøve Nygård, Solveig Kristin Heed, Torill Westgaard, Åse Marit Engjom, Elin Åse Vedvik, Åse Reidun Bakken, Unni Iren Andersen, Aud Margrethe Nygård, Wenche Lisbeth Jensen, Åse Irene Jensen.

2. rekke f.v.:

 Johnny Olav Lintho,  Finn Oddvar Gustavsen, Kjell Roger Johnsen,  Arve Johannes Sandaker, Bjørn Espås, Ole Martin Trollsund,  Knut Johannes Ankerud, Thorbjørn Riise Hansen, Jan Magne Guttulsrød, Kjell Gunnar Myhre, Odd Harald Heyerdahl, Åge Johan Lintho, Svein Arne Berger, Christian Lie Berg, Svein Andreas Vaaler.

1971

 Bakerst fra venstre: Jørn Fjeld, Odd Volen, Olaf Fløvik,  Dag Andersson, Bjørn Kåre Bjørnstad, Kåre Nesset, Roger Braarud og Henning Funderud.

I annen rekke fra venstre Iris Jensen , Karin Müller, Kari Espås, , Ole Kristian Hattestad, Kåre Olsen, Asbjørn Brandsrud, Nils Henrik Olsen, Monika Müller, Bente Olsen og Laila Henriksen.

 I nederste rekke, sittende, fra venstre Unni Rambøl, Jorann Solberg, Ragnhild Solbrekke, Wenche Olsen , presten Thorbjørn Riise Hansen, Karin Kristiansen, Britt Øistad, Grethe Olsen og Mari Astrid Halvorsrud.

1972

Sidsel Aarnæs, Eva Jorun Bakken, Bodil Synnøve Kasbo, Hanne-Beate Vigen, Bente Ødegaard, Åse Julie Augusta Buer, Anne Charlotte Gustavsen, Kari-Mette Jensen, Randi Helene Jensen, May- Britt Lintho, Birgitte Anette Sandli, Grethe Solbrekke. Leif Kristian Ankerud, Ray Ingar Bakken, Bjørn Erik Bergbråten, Trond Einar Huse, Finn Westgaard, Andreas Sigurd Holund, Steinar Olav Lervik, Pål Johan Martinsen, Einar Kristian Olsen.

1973

Bjørn Christoffersen, Kai Iversen, Oddmund Jensen, Ted Johnsen, Matti Ljøner, Rune Nygård, Per Rasmussen, Leif Hillmar Slevigen, Roy Morten Sætra, Even Andreas Vaaler.Gerd Viola Ankerud, Hilde Marianne Gjersengen, Karin Guttulsrud, Bjørg-Jorun Halvorsrud, Inger-Lise Heed, Anne Lisbeth Johansen, Gull-Brith Elisabeth Lintho, Kari Sand, Ingun Ragna Sandli, Agneta Marie Sefton Sandli, Berit Johanne Skjønberg.

1974

Ragnar Gåseby, Finn Tore Haugnes, Rolf Arne Holund, Jan Trygve Jensen, John Atle Krosby, Arne Håkon Kvisler, Fank Kristian Larsen, Vidar Lindblad, Alf Martinsen, Arild Olsson, Dag Jonny Solbrekke, Roy Olav Solbrekke, Tom Reidar Stenbakk, Lars Kristian Stølen, Johan Roger Syversen, Tore Henry Wikeby, Knut Tangen, Ole Henry Øiestad, Ttond Helge Øiestad, Odrun Irene Bergbråten, Elisabeth Buer, Eva Helene Gustavsen, Helene Engen, Målfrid Heyerdahl, Kjersti Nilsen, Anne Margareth Rambøl, Rita Irene Ryen, Ann-Helen Struten.

 

1975

John Brynild Bakken, Johan Andreas Berger, Tormod Berger, Per Ivar Bergseth, Jørn Norman Billing, Kai Gjermund Dybvik, Ragnar Skogdalen, Helge Hilmar Halvorsrud, Kjell Andre Hansen, Frank Martin Heed, Erik Heggbom, Sigbjørn Peter Jensen, Birger Raymond Jensen, Pål Torstein Jensen, Sven Ole Nesset, Lars Johannes Vaaler, Ola Aarnæs, Bjørg Helen Ankerud, Anniken Byberg, Arnhild Marie Johanne Dypedal, Marianne Dypedal, Evy Mariann Hansen, Tone Agnete Heen, Mona Lisbeth Jensen, Bjørg Solveig Lintho, Grethe Marie Olsen, Karin Siljeholt, Marit Irene Sletten, Anne Torill Wiken.

1976

Hans Petter Clausen, Even Gulbrand Eng, Harald Asbjørn Eng, Henning Kristian Ericksson, Håkon Guttulsrød, Bjørnar Charles Johansen, Thoralf Andreas Halvorsrud, Tor Ingvar Jørgensen, Tore Hansten Labråten, Finn Lindblad, Arnfinn Nesset, Jens Karsten Nygård, Trond Kristian Ruud, Jan Tore Slevigen, Jørn Arild Slevigen, Tor Arnfinn Sobrekke, Jørn Vidar Tønsberg, Einar Kristian Westgaard, Nina Miriam Ankerud, Lajla Berger, Hanne Buer, Bjørg Elisabeth Jensen, Heidi Anita Hansen, Torunn Ingeborg Heyerdahl, Tove Lisbeth Krosby, Sidsel Jorun Huse, Villgerd Nordseth, Bente Anita Nysterud, Anne Merete Olsen, Toril Elisabeth Olsen, Bjørg Lillian Olsson, Anne Mari Ruud, Ann- Kristin Sandbæk, May Britt Solbrekke, Bente Irene Ødegaard Syversen.

 

1977

 1. rekke f.v. Anne Bergbråten, Solfrid Moen, Allison Dehli, Heidi Hansen, Herdis Holm,Berit Gundersen,

 2. rekke f.v. Ingebjørg Vaaler, Wanja Hansen, Susann Sandbekk, Anne Gro Nilsen, Turid Dybedal, Åshild Bergbråten.

 3. rekke f.v.Rune Stensrud, Thor Erland Heyerdahl, Lars Gåseby, Pål Johnny Byberg, Odd Bjørntvedt Edvardsen, Andre Berger, Øivind Hattestad, Tor Eugen Aas, Tor Helge Gunneng

 4. rekke f.v. Geir Billing, Oddmund Fosser, Pål Mosbæk, Steinar Aas, Tom Engen, Dag Andersen, Øystein Herrud, Torstein Hegbom. Per Braarud ikke til stede.

 

1978

 1. rekke f.v. ?

 2. rekke f.v. Anne Karin Iversen, Irene Jensen, Tove Gunneng, Odd Bjørntvedt Edvardsen, Anita Kristiansen, Kirsten Sandaker.

 3. rekke f.v.Nina Solveig Elisabet Syversen, Tor Stensrud, Leif Labråten, Svein Andersen, Bjørn Brekke, Jan Arild Bakker, Mona Sundsrud.

 4. rekke f.v. Roger Heyerdahl, Per Ivar Bjørnstad, Øivind Jensen, Roger Nilsen, Tore Hansen, Oddmund Krossby

 5. rekke f.v. Åshild Sleviken, Per Mosbæk, Tommy Olsen, Jan Henning Ruud, Glenn Hagen, Tore Hansen, Lars Sandli, Elisabet Brennsund.

 

1979

 1. rekke f.v. Runa Gudim, Marianne Klund

 2. rekke f.v. Kolbjørn Iversen, Finn Solbrekke, Arne Fosser, Henning Aas,Odd Bjørntvedt Edvardsen, Hege Nilsen, Mette-Marit Volen, Laila Ødegård, Annie Kristiansen,

 3. rekke f.v. Oddrun Skår, Heidi Berger, Marit Kvisler, Karin Frøne, Johnny Brekke, Jon Dehli, Carina Sundsrud, Hanne Mette Sand, Ellen-Louise Hattestad, Anna Halvorsrud.

 4. rekke f.v. Henning Herrud, Oddbjørn Labråten, Leif Sigmund Sætra, Tom Arne Myhre, Bjørn Tore Syversen, Svend Fosser, Espen Jensen, Ronny Hansen, Erik Engen, Rolf Heed.

1980

1 . rekke f.v. Anne Bakker, Kristin Berger, Lene Husebråten, Reidun Slevigen, Gunn Eva Johansen

 1. rekke f.v. Grete Toverud, ?, Bente Pommeren, Odd Bjørntvedt Edvardsen, Kaj Solbrekke, ?.

 2. rekke f.v. Anne Solberg, Anne Berit Fløvik, Thor Harald Rørvik, Frank Engsødegård, Stein Erik Lauvås, Trygve Espelund, Solfrid Dybedal, ?.

 3. rekke f.v. Kjersti Spernes, ?, Jarle Jørgensen, Kjetil Engen, Kaj Ove Nysterud, Arne Halvorsrud, Jan Moen, Jens Petter Syversen, Solveig Berger.

 4. rekke f.v. Trine Buer, Ole Johnny Syversen, Morten Andersen, Svend Westgård, Jens Oskar Olsen Torp, Arne Husebråten, Jan Vidar Westgård, Hilde Skår.

 

 

1982

1. rekke f. v. Kristin Jørgensen, Wenche Solbrekke Signe Reidun Eng.

2. rekke f. v. Solveig Helene Sønstegård, Tove Lisbeth Solberg, Rita Marianne Pommern, Ida Marie Billing, Siv Anneli Aas, Gro Sissel Krosby.

3. rekke f. v. Mona Ruud, Hans Erik Lindblad, Sven Johan Husebråten, Trine Nilsen, Anne Elisabeth Kasbo, Anne Kristin Engebretsen, Anne Beate Lislegård, Petter Andre Vaaler, Kjetil Hansen, Tone Mette Ødegaard.

4. rekke f. v. Marit Andersen, Terje Ødegård, Ulf Morten Ankerud, Jens Andeas Gunneng, Tommy Lorang Johansen, Kjell Erling Nesset, Sven-Erik Solbrekke, Christian Aalborg, Marianne Syversen.

5. rekke f. v. Berit Anna Marie Nesset, Ole Steinar Larsen, Cato Andre Orderud, Fredrik Fongen, Per-Arne Espelund, Lars Vegar Mårud, Øyvind Berger, Anne Marie Brekke.

 

1983

1 rekke fra venstre: Katharina Flesvik, Lise Solberg, Eldbjørg Bergbråten, Katrin Jensen.

2 rekke fra venstre:Lena Stillesby, Hilde Andersen, O. Bjørntvedt, Laila Sandbekk, Ellen Kasbo.

3 rekke fra venstre: Lisbet Sleviken, Per Morten Wiig, Terje Ruud, Odd Arne Jensen, Anne Wiig. Ingalill Bergbråten, Lars Petter Olsen, Kjetil Skogdalen, Tor Asle Mauritzen, Hilde Espelund, Anita Tidell.

4 rekke fra venstre: Tone Berit Kasbo, Kjersti Syversen, Gjermund Syversen, Johnny Berger, Tore Johnny Engjom, Trond Tøften, Jarle Heyredahl, Kari Mosbæk, Cicilie Byberg.

5 rekke fra venstre: Ingrid Gromholt, Olaf Olsen Torp, Anders Akselsen, Svein Roger Stamnestrø, Tore Mehlum, Svein Karlsen, Øyvind Bergersen, Tormod Huse, Johannes Syversen.

1989

Petter

1990

Erland Berger, Jens Håkon Bjerke, Kjetil Jovall Fjeld, Tommy Fog, Jens Petter Frøne, Per Morten Gromholt, Thor Amund Halvorsrud, Vidar Iversen, Bengt Robert Jensen, Jan Edmund Jensen, Peter Albert Johansen, Tommy Joohnsen, Tor Erik Jovall, Tony Leknes, Arild Mosbæk, David Vaaler, Tor Anders Westgaard, Jørn Ivar Wiig, Morten Åsland. Linda Brestrup, Britt Louise Buer, Solveig Juletta Buer, Jannifer van Ek, Hilde Engerbråten, Elisabeth Engsvik, Torun Alice Fjeld, Linda Heed, Linda Jensen, Heidi Johansen, Tove Jeanette Sehlin, Hildegunn Solerød, Lene Marie Sydengen, Anne Elisabeth Teigland.

1991

Tomas Berger, Michael Hassan, Jon Yngve Heen, Gjermund Krogstad, Tor Jørgen Kasbo, Thoralf Riiser, Trond Arne Ruud, Bjørn Studsrud, Christoffer Syversen, Bjørn Olav Sætra, Jan Harald Thogrimsbo, Eivind Westli, Lene Fog, Linda Mari Frogner, Lill Terese Halvardsson, Vibeke Karlsen, Anita Kasbo, Anne Beate Løberg, May-Lene Nesset, Heidi Nordli, Camilla Svingen, Hege Sydengen, Ragnhild Søby, Berit Trinborg, Ann Kristin Westgaard.

1992

Ragnar Duane Buer, Monica Huset, Jostein Kasbo, Anne Kolnes, Ruth Kristin Kog, Eldbjørg Solerød, Håvard Spikkeland, Gunn Elisabeth Buer Syversen, Liv Helene Teigland, Kristin Vaaler.

1993

Kjetil Berger, Dorthe Bjerke, Bernt Johan Buer, Lars Jørnar Buer, Anne Engerbråten, May Helen Heed, Kjersti Jovall, Helene Bae Klund, Jon Ingvar Spikkeland, Hanne Terese Westlie, Linda Mari Øistad.

1994

Tone Augustsson, Mona Guttulsrud, Elisabeth Halvorsrud, Maius Jensen, Therese Lervik, Hans Kristian Rødseth, Reidar Søby, Åse Marita Teigland, Liv-Karin Trinborg, Hanne Elisabeth Øistad.

1995

Glenn Augustsson, Anette Kasbo, Nils Petter Krosse, Hanne Beate Rustbakken.

1996

Linda Holmerud Andersen, Øystein Buer, Anne Julie Siljeholt Engsødegård, Elisabeth Helgerud, Thor-Erik Henriksen, Ann-Kristin Huse, Linda Huse, Knut Fredrik Jensen, Hege Jørgensen, Audun Krogstad, Elisabeth Lervik, Heidi Nakkim, Sigbjørn Riiser, Åshild Spikkeland, Alf Rune Buer Syversen, Øyvind Sannes Søby, Karl Jonas Volen, Ole Petter Aarnæs.

1997

Frøydis Engsvik, Cecilie Huse, Hege Rustbakken, Alexander Dybvik, Jan Magnus Guttulsrud, Steinar Kolnes, Johan Martinsen, Kent Ove Mellum, Håvard Teigland, Lise Trinborg, Charlotte Udnessæter.

1998

Morgan Huse, Jorid Krosse, Lars Erik Kvisler, Marie Lervik, Elise Volen, Aage Martin Aarnæs, Anne-Marte Grislingås, Tommy Henriksen, Elisabeth Huse, Karine Huse, Torkild Sannes Søby, Hege Merete Øistad, Marius Jacykowski, Thomas Jørgensen.

1999

Linn Elisabeth Jensen, Else Marit Søby, Elin Marie Kristiansen, Eva Kristin Krogh, Karl-Kristian Struten Karlsson.

2000

Hanne Elisabeth Buer Nordli, Ruth Kristin Nesset, Tone Helene Engsødegård, Randi Elise Andersen, Linn Nygård,  Lise Fløvik, Anne Kristine Aasgaard, Håvard Kvisler.

2001

Marit Søby, Margaret Volen, Linn Therese Dybedal Bråten, Viktoria Jensen Sandli, Kristian Grislingås, Odd Arild Engsødegård, Håvard Kristiansen, Inge Andreas Aarnæs, Kristoffer Bodin, Kristian Fog, Remi Jensen.

2002

Kristian Bjørklund, Per Kristian Fløvik, Hanne Helgerud, Andreas Herrud, Ole Kristian Krogh, Kai-Håvard Larsen, Ole Gunnar Nesset, Martin Nygaard, Kim Alexander Wiken, Jonas Aas, Karen Marie Aasgaard.

2003

Caroline Rambøl Dybvik, Miriam Gogman, Vidar Horpestad, Kent Severin Jensen, Simen Dybvik Labråten, Sara-Helen Larsen, Anders Buer Nordli, Vegard Brandt Slevigen, Fredrik Aas.

2004

Camilla Wiig Steen , Ida Christin Bergbråten, Veronica Berger, Olav Engsødegård, Morten Huse, Malin Gimle Labråten, Lars Nygård, Anders Kasbo Stensrud, Julie Marie Stillesby, Orwasu Sukkhum.

2005

1.rekke f. v. Tove Merethe Henriksen, Ida Horpestad, Carina Tønsberg, Tina Cecilie Nygaard, Karen Sofie Nilsen.

2. rekke f. v. Henrik Sandaker, Espen Alexander Kristiansen, Petter Brandt Slevigen, Inger Eline Olsen-Torp, Joakim Gunneng Heer, Asle Zimmermann.

2006

 1. rekke f. v. Gunvor Cecilie Lervik, Stine Høgås, Edith Charlotte Bjørklund, Anne Lise Kvisler, Mari Kristine Hansen, Yvonne Wulff Skogsberg

 2. rekke f. v. Jesper Dybvik Labråten, Daniel Jensen Sandli, Ida Rebecca Solbrekke, Mina Emilie Labråten, Lill Therese Godman, Even Andre Braarud, Asle Zimmermann.

 3. rekke f. v. Jan-Didrik Struten Karlsson, Knut Henry Neset, Gustav Otto Braarud, Øyvind Svendsen Søgaard.

2007

F. v. Asle Zimmermann, Petter Kasbo Stensrud, Ester Philippa Nicolaissen, Mathias Husebråten

2008

1.rekke f. v. Anette Pommern Slevigen, Emma Irene Aas, Maren Søby Fosser, Sarah Emilie Krosby, Marlene Katrin Bergbråten,

2. rekke f. v. Ann Helen Halvorsrud, Mari Kasbo Stensrud, Silje Desiree Jensen, Ida Elisabeth Espelund, Marius Gimle Labråten, Åge Martinsen

3. rekke f. v. Marius Solbrekke, Hans Martin Olsen-Torp, Petra Maria Sjøberg, Nils-Henrik Heed.

2009

1. rekke f.v. Karoline Øistad Ruud, Ranveig Neset, Filipha Braarud ?, Viktoria Brestrup, Caroline Sivertsen, prest Solfrid Leinebø Seljaas.

2. rekke f.v. Jon Ivar Nesset, Even Buer Norlid, Ole Fløvik Nygård, Emil Fløvik Nygård, Jonas Gunneng Heer.

2010

 1. Mia Sofie Espelund , Maren Kristine Heed, Sophie Elisabet Sjøberg , Silje Louise Wahl Nesset

 2. Thomas Pommern Slevigen, Christopher Dambakk. Miriam Husebråten, Solfrid L. Seljås,

Thor Georg Stenberg Bergstad , Tommy Andre Brestrup Solbrekke, Jacob Dybvik Labråten,

Stående bak: Simon Husebråten, Ole Edvard Husebråten .

2011

Bak f. v. : Even Søby Fosser, Daniel Krosby, Fillip Labråten, Andreas Snahr Gunneng, Andreas Husebråten, Morten Engsødegård,

Midten f. v. : Solfrid Seljås, Julie Camilla Kirkerød Eide, Christine Sløtte Iversen, Håkon Kristian Fosser, Rikke Krog Ødegaard, Ingeborg Øistad Ruud.

Foran f. v. : Anna Eilen Braarud, Monia Emilie Tjerbo, Hege Emilie Halvorsrud, Signe Marie Aas, Ane Kamilla Solbrekke, Gyda Alexandra Jensen, Therese Dambakk.

2012

Foran f. v. : Sebastian Huse, Svend Johan Fosser, Sondre Ferdinand Sivertsen, Nicolay Jensen Solli, Sondre Sandmo Ånesland, Øystein Sjølie.

Bak f. v. : Ole Kristian Granmo Sæther Jo Edvard Olsen-Torp.

2013

Bak f. v. Jørgen Krogstad, Emma Espelund Bodahl, Ferdinand Braarud, Bendik Labråten, Christian Heyerdahl, Kay Johan Hammer, Jens Henrik R. Martinsen, Øystein Sjølie.

Foran f. v. : Siri Husebråten, Hanna Husebråten, Oda Rørvik, Lina Westgaard.

2014

 1. rekke f. v. : Kari Helene Halvorsrud, Tonje Kristiane Bergbråten.

 2. rekke f. v. : Øystein Sjølie, Philip Jensen Ljøner, Johan Husebråten, Martin Muskaug, Andreas Olausen Huset, Kristoffer Husebråten, Jon Trygve Ruud.

 3. Rekkef. v. : Sebastian Solerød Steffensen, Mikkel Bergersen, Thomas Espelund, Herman Øystad Ruud.

2015

 1. rekke f. v. : Oda Eline Sandmo Ånesland, Emma Holth, Anna Mathilde Westgaard, Håkon Krogstad.

 2. rekke f. v. : Jørgen Søby Fosser, Daniel Aasen, Sebastian Mårud, Øystein sjølie.

 3. Rekke f. v. : Joacim Erling Fosser, Emil Engsødegård.

2016

 1. rekke f. v. : Julie Blaker Bekkvik, Veslemøy Bergersen, Nora Mathilde Brestrup Solbrekke, Denise de Jong, Pernille Nesset Kristiansen, Øystein Sjølie.

 2. Rekke f. v. : Jonas Sætra, Bård-Jørgen Olsen Torp.

2017

SE UNDER BILDET.

2018

 1. rekke f. v. : Øystein Sjølie, Emma Nesset, Caroline Buerødegård, Susanne Marie Augustsson, Sofia Holth, Maria Thorgrimsbo.

 2. Rekke f. v. : Peder Holth, Eskil Holm, Edwin Øistad Syversen, Mats Fløvik Nygård.

2019

Fremre rekke f.v.: Kari Elise Bjerke, Siw-Margrethe Thraithroung Isaksen, Sondre Halvorsrud Syversen, Mathis Johannes Fuglset Buer, Pia Sætra, Marte Søby, prest Øystein Sjølie

Bakre rekke f.v.: William Søby Fosser, Dennis Nakkim Wiig, Glenn Andreas Augustsson, Petter Mårud.

Se nede på bildet.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Marker sokn

Marker kirkekontor holder til i samme lokale som Ørje kirke, i Ørje sentrum.

Postadresse:
Postboks 156
1871 Ørje      

Besøksadresse:
Ørje kirke
Nesveien 10
1870 Ørje

Kontaktinformasjon:
Kirkekontoret tlf. 69811846
Telefontid:
Åpningstider kontoret: Tir og tor kl. 10-14
E-post: post@marker.kirken.no  

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"