Gravferd

Hva skjer etter ett dødsfall? Det er trist når en familie rammes av dødsfall og vi mister noen som har stått oss nær. Når man skal organisere begravelse er det første man må gjøre er å kontakte en prest eller ett begravelsesbyrå. Når presten har blitt informert om dødsfallet, vil presten ringe den som er kontaktperson i familien og avtale et møte med familien. Ved en slik samtale vil presten lytte til de som er i sorg for å kunne være til hjelp og trøst, og samtalen vil også komme inn på de praktiske sidene ved en begravelse. Presten kan man kontakte selv elIer at ett begravelsesbyrå gjør det.  Noen familier ønsker en båreandakt før begravelsen, dette avtales med presten.