Voksne

«No man is an island»- vi er alle avhengige av andre mennesker. Vi er skapt og kalt til fellesskap både med Gud, og med hverandre. Et kristent fellesskap blir i Bibelen fremstilt som noe nødvendig, noe vi alle trenger.

Vi trenger et sted der vi får høre forkynnelse, får møte andre kristne og tar del i et fellesskap med andre som søker Gud.

Menigheten slik den fremstår i Det nye testamentet er et mangfoldig fellesskap hvor etablerte skiller mellom mennesker viskes bort i den nye søskenkjærligheten; «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» (Gal 3,28)

Søndagsgudstjenesten er menighetens hovedsamling. I tillegg er der et mangfold av aktiviteter for alle aldre gjennom uken, og under finner du en oversikt over tilbudene spesielt rettet mot den voksne delen av menigheten.