Misjon

Misjon er å dele evangeliet- gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt. Misjon er global diakoni, forkynnelse og kamp for rettferdighet

Den norske kirke er en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.

Misjon handler om hva det vil si å være kirke. Vi skal sammen med den verdensvide kirke forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Under dette hører både evangelisering, diakoni og dialog sammen.

Misjon er å dele det Gud gir oss. Vi er sendt av den treenige Gud for å dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.

Vi døpes inn i vår lokale menighet, og samtidig inn i et verdensvidt fellesskap, hvor Jesus Kristus knytter oss sammen med den globale kirke.

Vårt misjonsarbeid er en tjeneste i forvandlingens og forsoningens tegn.

Det blir stadig tydeligere at misjonsoppdraget i vår tid handler om å dele evangeliet i en religiøst mangfoldig og sekularisert verden. Misjon må bygges på kunnskap om og respekt for andres livstolkning og åndelige erfaringer.

Vi har misjonsprosjekter i Lindesnes menighet og vi har et utvalg som hjelper oss å fokusere på misjon.