Tranby og Lierskogen menighet

Tranby og Lierskogen menighets visjon «Gi troen en sjanse» sammenfattes i fire verdier: Nær -Inkluderende - Levende – Synlig (NILS).

Disse ordene utdypes nærmere slik:Nær, ved å være til stede i lokalsamfunnet og vise omsorg i livets ulike situasjoner. Inkluderende, ved å C og bli Z, møte hverandre med en åpen holdning, vise raushet overfor hverandre og involvere den enkelte.

Levende, ved å være en lærende menighet, reflektere over styrker og utfordringer, ha et bevisst forhold til vår ressursforvaltning og engasjere oss.Synlig, ved å ha en tydelig profil, være tilstede på sosiale medier, ha arrangement for lokalsamfunnet og ta ansvar for mennesker i andre land. (misjon)Tranby, menighets virksomhet skjer i stor utstrekning i de to kirkene, Tranby og Lierskogen og i Tranby menighetshus: