Pilegrimsvandring

Nidaros var et av Europas store pilegrimsmål middelalderen. I vår tid er interessen for pilegrimsvandringer og de gamle stier og veier blitt levende igjen. Pilegrimsveien er merket fra Tønsberg til Oslo og videre til Nidaros, og går gjennom Lier. Lier kommune har gjort et viktig arbeid med å merke denne gamle veien, og laget en fin presentasjon.

Pilegrimsgruppa i Frogner menighet samarbeider med Lier kommune om skilting og ettersyn av veien.

Skiltene består blant annet av kart og tekst både på norsk, engelsk og spansk. Hvert år feirer vi St.Hallvardsdag 15. mai, og det arrangeres flere vandringer,pilegrimskvelder med mer.