Gravferd i kirken

I gravferden tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet og overlater den døde til Gud.

Døden kan være vanskelig å begripe. Å miste er tungt å ta inn over seg. Gravferden gjør døden og avskjeden mer konkret. Å samles om kista til takk og avskjed er et stoppested på vegen gjennom sorgen. Mange kjenner seg hjulpne av de kjente rammene gravferdsgudstjenesten gir. Gravferden er de nærmeste sin avskjed med den døde.

En kirkelig gravferd er samtidig en offentlig handling. Det er et fellesskap som markerer at et liv er slutt. Ved avskjeden viser vi respekt for den døde, for livet som har vært og for livet som skal leves.I gravferden får vi takke og minnes. Her er rom for gråt og klage. Vi kan òg få løfte fram for Gud det som ikke ble slik det skulle mellom oss. Gravferdsgudstjenesten er en bønn om forsoning, framtid og håp.