Konfirmasjon i Kongsvinger

Velkommen til konfirmasjon i kirkene i Kongsvinger for årskullet 2009.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Konfirmantene i Kongsvinger følger felles undervisning for alle menighetene, og man velger seg ønsket leirtilbud i påmeldingskjema. •Det gis søsken moderasjon.

•Det er mulig å søke menighetsrådet om refusjon for bussbilletten til Kongsvinger •Det er mulig å få mat, gratis. Knekkebrød, ost og syltetøy, før undervisningen starter. (Ved påmelding)•Det er mulig for konfirmantene å være på undervisningsstedet, 30 minutter før undervisning starter. Hjemkjøring fra Kongsvinger, må organiseres av foresatte.    Konfirmantene vil gjennomføre presentasjon- og samtalegudstjeneste i sin kirke/menighet. Vi har en grunnpris på 1400,- for alle leirtilbudene. Konfcamp, Hamburg og Actionkonfirmant vil ha ytterligere leirtillegg. Les mer om de ulike leirtilbudene under.

Konfirmasjonsdatoer 2024

Vinger
Lørdag 27.april
Søndag 28.april
Lørdag 11.mai
Søndag 12.mai
Søndag 11.august
Brandval
Søndag 2.juni
Lundersæter
Søndag 9.juni
Austmarka
Søndag 19.mai