Vigsel i kirken

Vigsel i kirken er preget av glede og høytid. Kirken har lang erfaring og stor kompetanse til å legge til rette for en fin og minneverdig bryllupseremoni. Kirken bidrar til å gi par en himmel over sitt forhold, en bønn om velsignelse for fremtiden og ekteskapet

Et ekteskap blir inngått når to personer i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap – og når en godkjent vigselsperson erklærer at ekteskapet har offentlig gyldighet.En ekteskapsinngåelse kan skje borgelig eller kirkelig – juridisk sett er det ingen forskjell. En kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden. Handlingen har preg av å være en gudstjeneste.

Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og det blir bedt for dem som gifter seg. Ektepar som er viet borgelig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Kirkemøtet vedtok 30. januar 2017 en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke.

I Kongsvinger tilbyr vi vigsel til følgende tidspunkter: kl. 10:00, 12:00, 14:00 og 16:00. På enkelte dager kan det være flere som ønsker vigsel til samme tid. Vi prøver så godt vi kan å legge til rette for at man skal få ønsket tidspunkt.