Gravferd - avskjed med et liv

Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

For mange av de nærmeste blir gravferden avslutningen på noen veldig uvanlige dager. Om døden inntraff plutselig eller om den var ventet, er døden som et vannskille. Dagene etterpå blir ofte fylt med sorg, savn og mange praktiske gjøremål. Tiden rundt en gravferd betyr mye for at mennesker skal ta en følelsesmessig avskjed med den døde.

Forhåpentligvis kan presten bidra til dette. Han eller hun vil som regel ha et personlig møte med de nærmeste, der man snakke om det som har vært.

Midt i sorgen over å ha mistet en av våre kjære dukker det opp mange praktiske og juridiske ting vi må ta stilling til. Under finner du nyttig informasjon om gravferd. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål du ikke finner svar på.