Bryllupsplaner?

Velkommen til kirken på deres store dag!

Vi ønsker alle velkommen til å feire kjærligheten i Torshov kirke.

Det kan gjøres enkelt med få gjester eller mange. Vi legger til rette for at det blir en høytidelig feiring.

Når dere har valgt en dato for bryllupet tar dere kontakt med Kirketorget i Oslo for å bestille vielse.

Enten via e-post:

kirketorget.oslo@kirken.

no

Eller på telefon: 23 62 90 09

Deretter inviterer presten til en vigselssamtale og dere forbereder seremonien sammen.

Prestene i Torshov og Lilleborg menighet ønsker dere hjertelig velkommen til Torshov kirke til vigsel eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.