Informasjon om gravlegging, kremasjon, gravplasser og gravminner

Mange følelser dukker opp i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted (Mellom flere steder, kan en velge Tonsen kirke tirsdager kl 11 eller 13). Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.